Bahove kapi

Šta je i kako deluje?

Bahove kapi su prirodan homeopatski preparat sačinjen od koncentrovanih cvetnih esencija, namenjen prirodnom i efikasnom načinu lečenja. Deluju kao katalizator,uspostavljajući kontakt između duše i ličnosti na mestu gde je taj kontakt prekinut. Spadaju u komplementarnu medicinu. Cvetni lekovi ne ometaju već započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova i mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji.

Gotovo sve bolesti nastaju narušenom ravnotežom svesti (emotivna i mentalna), odnosno u našoj glavi. Pravi uzrok bolesti je unutrašnji (emotivni i/ili mentalni) disbalans. Bahove kapi balansiraju osećanja (strah, krivicu, tugu,stid. …) i mentalna stanja ( bezvoljnost, nesigurnost, pesimizam,…) dovodeći sve nivoe organizma u ravnotežu. Na taj način nestaju simptomi i fizičke bolesti. Deluju na uzroke bolesti i stanja, doprinose potpunom izlečenju i smanjuju sklonost prema razboljevanju. Uspostavlja se harmonija svesti.

Ko ih je osmislio?

Dr. Edvard Bah iz Londona, internista i homeopata je tvorac Bahovih cvetnih esencija- kapi. Kroz svoju medicinsku praksu uvideo je da delovanje na simptome pacijenta nije dovoljno, jer leči posledice bolesti. Fizička bolest je samo posledica, a uzrok je mnogo dublji u nama samima. Utvrdio je da je svaki čovek srećan i zdrav sve dok je u harmoniji sa sa sobom i onim što on stvarno jeste. Nesklad nastaje udaljavanjem od svoje prave prirode, a rezultat je nezadovoljstvo, različita simptomatologija i na kraju nastanak bolesti.

Bahova metoda lečenja, za razliku od klasične medicine, ima holistički pristup. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicine, već sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalnI, emotivnI, fizičkI i spiritualni nivo organizma. Svaki čovek je posebnost za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.

U čemu su efikasne?

Priroda oduvek ima rešenje za naš opstanak i postojanje. Polazeći je od te ideje nastao je medicinski sistem od 38 pojedinačnih preparata i 1 preparat (Rescue Remedy) koji je kombinacija 5 od 38 pojedinačnih. Spravljaju se od 38 cvetova različitih biljaka, za 38 različitih emocija, 38 stanja duše.
Prema dejstvu preparati su podeljeni u 7 grupa.
– za različite strahove – poznate i nepoznate
– za nesigurnost i nedostatak samopouzdanja
– za odsutnost i nedostatak interesovanja – gubitak motivacije i volje
– za usamljenost – izolovanost
– za preosetljivost-
– za utučenost ili očaj – depresija i nerasploženje
– za kontrolu i prebrižnost – dominacija i kritika

Šta se postiže njihovom primenom?

Osnovni princip je samopomoć i birajući lekove idemo ka samospoznaji. Tako učimo o sebi, o svojim reakcijama, osećanjima, strahovima. Medicinski sistem dr Baha usmeren je na karakteristike individue, a ne na karkteristike bolesti i njene simptome. Uz Bahove kapi razvijamo svoju ličnost, postajemo svesni prepreka unutar nas koje prave nespokoj, stres i otežavaju razumevanje sebe i okruženja. Samo prepoznavanjem svojih mana u mogućnosti smo da menjamo ono što nam se ne dopada, usavršavamo se, postajemo zadovoljni sobom i svojim životom. Zadovoljan čovek je srećan, a srećan čovek stiče preduslove za zdrav život.

Mogu se koristiti preventivno za sprečavanje oboljevanja. Npr. Rescue remedy (Lek prve pomoći) se može koristiti kada smo izloženi velikom stresu i tako neutralisati štetne posledice po organizam, kao i u svim urgentnim stanjima (nesanica, prehlada, glavobolja,panika..).
Bahove kapi se mogu koristiti i terapijski, kada je bolest već ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim lekovima i metodama. U procesu rehabilitacije, proces potpunog ozdravljenja i oporavka od bolesti je brži i efikasniji. Kod potpune iscrpljenosti od bolesti, bilo fizički ili psihički, može se uzimati maslina (Olive), ili ako se osoba sporo i teško oporavlja od bolesti, nema snage ali ni volje za to, može da uzima kičicu (Centaury) i sl.

Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate ili medicinske intervencije.

Po čemu su posebne?

Ogromno kliničko iskustvo bazirano na osamdesetogodišnjoj upotrebi Bahovih kapi širom sveta pokazalo je da:

• Nemaju neželjena dejstva;
• Bez kontraindikacija;
• Bezopasne za trudnice, bebe, stare, bolesne, iscrpljene;
• Primenjive lečenje životinja i biljaka;
• Ne mogu se predozirati;
• Jednostavna primena, kapi se nakapaju na jezik ili utrljaju iza uha (bebe, besvesni), u čašu vode…

Spravljaju se posebne Bahove kapi prema svakoj osobi kombinacijom različitih cvetnih esencija. Maksimalno se koristi 7 esencija u jednom rastvoru.

Ko ih primenjuje?

Primenjuju ih Bahovi praktičari. Dr Vesna Danilovac je Bahov praktičar i u radu koristi originalne cvetne esencije Bahovih kapi iz Londona. Nakon razgovora sa klijentom, napravi se izabrana najbolja kombinacija preparata koja će podržati sve promene najbolje za klijentovo stanje. Preporuči se doza i način uzimanja. Lakše se postižu promene uz podršku i jasno definisan cilj.

Spisak Bahovih preparata

Naziv cveta – Simptomi i stanja
1.Agrimony (Turika) – Za unutrašnju patnju i bol;
2.Aspen (Trepetljika) – Za strah i strepnju nepoznatog razloga;
3.Beech (Bukva) – Za netolerisanje različitosti kod drugih (izgled, ponašanje, stavovi);
4.Centaury (Kičica) – Za voljno služenje drugima, za one koji ne umeju da kažu ne;
5.Cerato – Za one koji nisu sigurni u svoju procenu ili odluku;
6.Cherry Plum (Crvena dženerika) – Za gubitak kontrole nad sobom i strah da bi zbog toga mogao povrediti sebe i druge;
7.Chestnut Bud (Pupoljak Belog kestena) – Za sklonost ponavljanju greške i nesposobnost da se uči iz iskustva;
8.Chicory (Vodopija,Cigorija) – Za sebične, posesivne, ohole i zapovedničke osobe;
9.Clematis (Pavitina) – Za sanjarenje o budućnosti,ravnodušnost,pospanost, dekoncentraciju;
10.Crab Apple(Jabuka) – Za one koji su nezadovoljni svojim izgledom, opsednuti radom i čistotom. Izgubljen smisao za mnogo toga;
11.Elm (Brest) – Za akutnu krizu samopouzdanja;
12.Gentian (Lincura) – Za obeshrabrenost, malodušnost pred preprekom ili izazovom;
13.Gorse (Shtipavac) – Za neosnovanu bezbrižnost, pesimizam, deftizam “O, kakva korist!”;
14.Heather (Vresak) – Za ljude opsednute sobom, koji konstanto pričaju o sebi tražeći pažnju drugih;
15.Holly (Bozikovina) – Za sve vidove agresije prema drugima: mržnja, ljubomora, sumnjičavost, zloba, prkos;
16.Honeysuckle (Orlovi nokti) – Za one koji žive u prošlosti;
17.Hornbeam (Grab) – Za umor nastao razmišljanjem o predstojećim obavezama;
18.Impatiens (Nedirak) – Za nestrpljive, ubrzane ljude, razdražljivost, jaka unutrašnja napetost;
19.Larch (Aris) – Za neizgrađeno samopouzdanje;
20.Mimulus (Zevalica) – Za svakodnevne strahove za bojažljive i stidljive, lek za hrabrost;
21.Mustard (Gorcica) – Za naglu depresiju i mračno raspoloženje bez vidljivog razloga;
22.Oak (Hrast) – Za snažne, sposobne ljude koji se bore da prevaziđu granice svoje snage;
23.Olive (Maslina) – Za totalnu iscrpljenost i gubitak energije, za umor nastao posle određenog napora;
24.Pine (Crni Bor) – Za osećaj krivice, preteranu odgovornost;
25.Red Chesnut (Crveni kesten) – Za strepnju, strah i brigu za svoje bližnje;
26.Rock Rose (Suncanica) – Za užas i ekstremni strah;
27.Rock Water (Izvorska voda) – Za preteranu samokontrolu i mentalnu rigidnost (nestabilnost);
28.Scleranthus (Treskavica) – Za neodlučne, nesigurne, nedostatak ravnoteže;
29.Star of Bethlehem (Ptičije mleko) – Za šok i tugu posle gubitka ili lične traume;
30.Sweet Chestnut (Pitomi kesten) – Za slomljena srca, očaj, kad nema izlaza, unutrašnji bol;
31.Vervain (Sporiš) – Za stres, idealiste, a preterane entuzijaste;
32.Vine (Vinova Loza)- Za dominantne ljude, sklone da upravljaju drugima, obično dobri lideri;
33.Walnut (Orah) – Za zaštitu od promena i spoljnih uticaja (tranzicija, menopauza, razvod);
34.Water Violet (Rebratica) – Za povučene ljude, ponosne, rezervisane, samodovoljne ljude;
35.White Chestnut (Beli kesten) – Za brige, stalne kompulsivne misli, kojih bi se rado oslobodili;
36.Wild Oat (Divlja zob) – Za nesigurnost po pitanju šta uraditi sa svojim životom;
37.Wild Rose (Šipurak) – Za apatiju, malodušnost, prepuštenost svemu što se dešava;
38. Willow (Vrba) – Za samosažaljenje, uvredljivost i svaljivanje krivice na druge, ogorčenost.