Balans

Zdravlje je harmonija i balans. Svi naši simptome i bolesti nastaju u našoj glavi i u osnovi su psihički. – „Sve ide iz glave“. Zato se i kaže da su u pitanju psihosomatske bolesti. Kako bismo izlečili telesno,potrebno je menjati stanje duha, svoj stav, misli i pogled na svet. U osnovi svega stoje emocije, „mocio“ je u prevodu – motor. To je način kako doživljavamo i reagujemo na nekoga ili nešto što nam se dešava. Potrebno je promeniti ugao posmatranja i videti šta je dobro u onome što se dešava, ne šta je loše. Radeći na sebi, menjate sebe, ljude i svet oko sebe. Ako se vi osećate dobro, to dobro moći ćete pružiti i drugima. Ne postoje neizlečive bolesti, samo neizlečivi ljudi.

qh
schultz