Obuka za kvantnu harmonizaciju – QH

Šta je Kvantna Harmonizacija?

Kvantna harmonizacija (QH) predstavlja metodologiju brze transformacije i harmonizacije  putem kvantnih talasa. Primenom različitih kvantnih metoda, koje su spoj starih istočnjačkih spiritualnih učenja – metode 2 tačke i zapadnjačkih savremenih naučnih znanja – kvantne fizike i psihologije, postiže se balans. Koristi se “energija čiste svesnosti” i univerzalne ljubavi. Jednostavnim načinom postižu se: duboka relaksacija, mir, harmonija i zdravlje.

Zdravlje je harmonija. Bolest je disharmonija. Kvantnom harmonizacijom podstiče se samoisceljenje i samoizlečenje. Postiže se harmonija uma i tela ( organizma) i okruženja. Kvantni talasi iniciraju trenutnu  pozitivnu transformaciju i harmonizaciju, na svim nivoima i u svim oblastima našeg života.

Kvantne metode su stare hiljadama godina i naučno priznate. Postoje različite tehnike bazirane na kvantnim talasima. Najpoznatiji praktičari i učitelji današnjice su dr Frank Kinslow (Quantum Entrainment), dr Ričard Bartlet (Matrix Energetics) i Andru Blake. Naučno su priznate.

Koji su ciljevi treninga?

Trening je interaktivan i kroz grupni rad svaki polaznik iskustveno spozna čistu svesnost, načine brze transformacije i harmonizacije primenjive na: telo, posao, veze, finansije, uverenja, različitu simptomatologiju, odnose sa drugim ljudima, …. Uče se različite efikasne tehnike balansiranja kojima se trenutno sve isceljuje na kvantnom nivou. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje, svi ljudi ih mogu naučiti i korisitit u svojoj praksi. QH deluje ne samo na osobu sa kojom se radi, već i na onoga ko radi tretman.

Dobijaju se tri vrednosti u jednom treningu:

1. Stanje čiste svesnosti;
2. Rešavanje ličnih tema transformacijom i harmonizacijom;
3. Primena metoda u radu sa drugim ljudima i okruženjem.

Programi treninga

Trening Kvantne harmonizacije podeljen je na dva nivoa i traje dva dana. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo dvodnevni trening.

   1. Početni nivo Kvantne Harmonizacije (QH)

• Materija i kvantni talasi;
• Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
• Transformacija i harmonizacija organizma;
• Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
• Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
• Grupna QH i uspostavljanje balansa.

Završetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, sa drugima, na daljinu, sa grupom, na emocijama i simptomima, životinjama, biljkama…

   2. Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije (QH)

• Intenzivna Kvantna Harmonizacija;
• Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje;
• Harmonizacija emotivnih veza, posla, novca, komunikacije…;
• Transformacija i uklanjanje blokada i integrisanje potrebnih resursa;
• “Čista svesnost” zdravlja;
• Jedinstvo, balans i celovitost.

Drugim nivo obuke dobijate znanja i mogućnosti transformacije i balansiranja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Upoznajete načine i tehnike dostizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i uticaja QH na sva živa bića. Ciljano se radi na problemima, uklanjaju se  blokade i aktiviraju potrebni resursi.

Trening Kvantne harmonizacije traje 2 dana kroz ukupno 12 sati učenja i vežbanja. Trener edukator je dr Vesna Danilovac.