NLP Communication

NLP Communication je trening namenjen svima koji žele da nauče osnove NLP-a u svrhu poboljšanja komunikacije. Učenjem efikasnih alata i metoda polaznici unapređuju svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, fleksibilnost, podižući uticaj i uspešnost i razvijajući nove strategije kreativnosti. Radi se na i ciljevima i postizanju promena kroz neurologičke nivoe.

Posebnost ovog treninga je što učesnici dobijaju međunarodno priznati sertifikat IN – Internationalnog NLP Instituta iz Berlina.

Sadržaj treninga:

  • Osnove NLP-a: koji su osnovni koncepti i aksiomi NLP-a, kako je NLP nauka uspeha, koji su stubovi uspeha;
  • Rapport: kako uspostaviti optimalan kontakt sa drugom osobom, prilagoditi joj se i usmeravati, kako uspostaviti most poverenja;
  • Peacing i leaiding: kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije, kako razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima;
  • Kalibriranje:  kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata, kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unapređenje komunikacije;  
  • Perceptualne pozicije: kako razmotiriti stuaciju sa više aspekata da bi se proširile mogućnosti uvida i delovanja ;
  • Reprezentativni sistemi: kako prepoznati i koristiti komunikacioni ”kanal” sagovornika;
  • Ciljevi: kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj;
  • Diznijeva strategija: kako  primeniti Diznijevu strategiju kreativnosti u radu na projektima, kako se radi sa sanjarom, realistom i kritičarom;
  • Logički nivoi: kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi, kako iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podiže motivaciju.

NLP Communication traje pet dana kroz ukupno 40 sati učenja i vežbanja. Deo je programa NLP Practitionera i može se nastaviti dalja edukacija, za sve koji to žele.

NLP treneri su Dr Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac.