NLP Starter

NLP Starter je dvodnevni uvodni trening za upoznavanje sa osnovnim procesima NLP-a i njihovom primenom u ličnom i profesionalnom životu. Osnova je metodologije i načina funkcionisanja NLP-a sa svim njegovim prednostima. Kroz lično iskustvo primenjuju se moćni NLP alati za efikasniju komunikaciju sa sobom i okruženjem, unapređujući ličnu i poslovnu uspešnost.

Sadržaj edukacije:

Osnove NLP-a: koji su osnovni koncepti i aksiomi NLP-a, kako je NLP nauka uspeha, koji su stubovi uspeha;

Rapport: kako uspostaviti optimalan kontakt sa drugom osobom, prilagoditi joj se i usmeravati, kako uspostaviti most poverenja;

Peacing i leaiding: kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije, kako razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima;

Kalibriranje: kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata, kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unapređenje komunikacije;

Reprezentativni sistemi: kako prepoznati i koristiti komunikacioni ”kanal” sagovornika, kako prevazići barijere.

NLP Starter traje dva dana kroz ukupno 16 sati učenja i vežbanja. Deo je programa NLP Communicationa i NLP Practitionera i može se nastaviti dalja edukacija, za sve koji to žele.

NLP trener je dr Vesna Danilovac.