NLP Trener

NLP Trener je najviši nivo NLP edukacije za profesionalne NLP trenere. Kreiran je za specijalističko usavršavanje držanja treninga i podizanje kompetencije. Koristan je za koučeve, mentore i prezentatore. Preduslov za učešće je završen NLP Master i NLP Practitioner. Potrebno je da su prošle minimum 2 godine od završetka NLP-Practitionera.

Sposobnosti NLP trenera koje se posebno razvijaju su: sposobnost rapporta, demonstracije i objašnjavanja tehnika i sadržaja, usmeravanja grupe, prilagođavanja grupi, upravljanja samim sobom, emocionalna stabilnost, sposobnost rada pod stresom, donošenja odluke i kompromisa. Za trenera je važno da poseduje sposobnost “otvorene” i “prikrivene” primene NLP – tehnika i metoda. Integracija NLP- aksioma na nivou ponašanja u grupnom kontekstu.

Takođe, trener stiče sledeće sposobnosti: ekološki rad sa pojedincima i grupama, utilizacija grupnih procesa i sposobnosti polaznika, kao i kompetentno vođenje grupe i menadžment konflikta, upravljanje sadržajima i procesima na različitim psihološkim nivoima, poznavanje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapeutskih metoda i uobičajenih modela komunikacije, kao i njihova integracija u NLP-model.

Moduli i sadržaji treninga:

Modul 1: Učenje – motivacija, strategije, blokade, osnovne sposobnosti, generalizacija i povezivanje sadržaja pri učenju, dobra atmosfera za učenje;
Modul 2: Dizajn seminara, prezentacija: Grinder Format, 4-mat format, rad sa metaforama, tehnike argumentacije, planiranje prezentacije, postavljanje početnog i završnog okvira, SCORE u prezentaciji;
Modul 3: Razne psihološke metode: Geštalt – terapija, Psihoanaliza, TA, Psihodrama, TZI, i druge;
Modul 4: Grupa – kontrola grupnog procesa, konflikti u grupi, rapport sa grupom, feedback na raznim nivoima, otvorena i prikrivena intervencija, doživljaj grupe i sinergije u timu;
Modul 5: Tehnike prezentacije – svesna i podsvesna kompetencija, stuck states kod trenera, fleksibilnost, korišćenje medija, govor tela, fizioloigija, pozicije trenera pri radu;
Modul 6: Alat trenera – koja sredstva nam stoje na raspolaganju;
Modul 7: Integracija konflikta – ophođenje sa problematičnim članovima grupe, proširenje ličnog modela sveta;
Modul 8: Etika i lična ravnoteža;
Modul 9: Sposobnost rukovođenja, rad na ličnom stilu
Modul 10: Protokol napretka za vreme preobražaja, demonstracija sposobnosti i sertifikacija.

NLP Trener traje 18 dana kroz ukupno 130 sati rada i vežbanja. NLP treneri su Dr Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac.
Svi nivoi naših treninga su akreditovani i realizuju se prema kurikulima vodećih evropskih NLP institucija i asocijacija. Naši NLP Treneri su među vodećim u Evropi, sa tridesetogodišnjim iskustvom.

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

EANLP – Europska Asocijacija za NLP;
DVNLP – Deutscher Verband für NLP;
IN – Internationale NLP Institute;
ICI – Internationale Coaching Institute