Emocionalna inteligencija

25% naše uspešnosti čini naše obrazovanje i koeficijent inteligencije – IQ, a 75% naša emocionalna inteligencija – EQ. Emocionalna inteligencija je veština koja se uči, razvija i usavršava. Nudimo vam poseban program unapređenja vaše EQ.

Cilj radionice je povećati uspešnost u svim sferama života.

U jednom satu budnosti čovek doživi tridesetak različitih emocija. Vrlo je važno na pravi način iskazivati sopstvene emocije i prepoznavati tuđe. Kontakt i harmonija sa sobom preduslov su harmonije sa drugim ljudima, društvom i okruženjem u kojem živite. Kako vam i koliko to uspeva, zavisi od lične emocionalne inteligencije, ključne veštine za uspešnost u svim sferama vašeg života. Svi je posedujete. Ukoliko je razvijate i usavršavate, ona postaje snažno sredstvo vašeg delovanja. Emocionalni život je isti kao i matematika, oblast koju možete da savladate sa više ili manje uspeha. Emocionalno vešti ljudi prepoznaju svoja osećanja i njima uspešno vladaju.
Samo jedna trećina ljudi može upravljati svojim emocijama. Sve ostale, emocije vode kroz život, ne razum. Osobe kojima nedostaje kontrola nad emotivnim životom imaju stalne unutrašnje borbe koje ih sprečavaju da se koncentrišu na rad i da razumno rasuđuju.

Pet osnovnih područja emocionalne inteligencije su:

1. SAMO-SVEST – Prepoznavanje emocija u trenutku kada se pojave predstavlja temelj emocionalne inteligencije. Sposobnost da se osećanja kontrolišu od suštinske je važnosti za samospoznaju i samorazumevanje – spoznaju sopstvenog identiteta. Nemogućnost prepoznavanja sopstvenih pravih osećanja dovode nas u situaciju da od njih zavisimo. Ljudi koji su sigurni u svoja osećanja, veštije vode sopstvene živote, sigurnije donose odluke i pozitivno gledaju na život. Otvoreni su, sposobni da se menjaju, razvijaju i uče.
Osećanja ne treba potiskivati nego razvijati snagu svoje volje, koja će određena osećanja nadvladati, kontrolisati i pravilno usmeriti.

2. UPRAVLJANJE SOPSTVENIM EMOCIJAMA – Samo-kontrola je sposobnost savladavanja i upravljanja emocijama tako da one budu svesno izabrane. Emocionalna samo-kontrola i smirivanje afekata su osnova uspeha. Jedan od važnih elemenata samo-kontrole je sposobnost da se nosite sa stresnim situacijama. Ljudi kojima nedostaje ova osobina stalno se bore sa osećanjem ogorčenosti i mučnine, dok oni koji je usavrše, mogu bolje da se snalaze u životnim problemima i brže oporave u životnim padovima.

3. SAMO-MOTIVACIJA – Upravljanje emocijama koje vode ka određenom cilju osnova su za samo-motivaciju. Osobe sa visokom samo-motivacijom teže da ostvare rezultate koji su iznad ličnih očekivanja, kao i očekivanja drugih. Nalaze zadovoljstvo u onome što rade i nisu im potrebni spoljašnji stimulansi. Ljubav prema poslu, nepresušna energija, želja za učenjem i lojalnost, kao i ovladavanje određenim veštinama i kreativnost su karakteristike njihove ličnosti. Istraživanja su pokazala da je samo 20% radne populacije u stanju da sebe motiviše, dok motivacija preostalih 80% ljudi zavisi od spoljašnjih motivacionih faktora.

4. ODNOSI SA DRUGIMA – Umeće održavanja dobrih međuljudskih odnosa velikim delom predstavlja veštinu razumevanja tuđih emocija. To su sposobnosti koje čoveka pripremaju za javna zanimanja, rukovođenje i međusobne odnose. Ljudi koji usavršavaju ove veštine uspešni su u svemu što podrazumeva saradnju sa drugima, oni su često „zvezde“ u društvu.

5. UPRAVLJANJE EMOCIJAMA DRUGIH – Sposobnost da stvari posmatramo iz pozicije drugih ljudi, razumemo njihove emocionalne potrebe, želje i u skladu sa tim vučemo inteligentne poteze. Empatija je jedna od najvrednijih veština. Svi delimo iste emocije i one treba da nas spajaju sa drugima, ne da razdvajaju. Što bolje poznajemo sopstvene emocije, lakše ćemo prepoznavati emocije drugih. Empatični ljudi se veštije navikavaju na skoro nevidljive društvene signale kojim se nagoveštava šta je drugima potrebno ili šta žele. Uspešni su u zanimanjima kao što su komunikacija sa ljudima, edukovanje, prodaja i menadžment. Odsustvo empatije je naročito izraženo kod krimogenih ljudi, psihopata, siledžija i napasnika.

Poklon svakom učesniku radionice – dijagram nivoa lične EQ.