Komunikacijske veštine uspešnih

Komunikacija podrazumeva razmenu misli, ideja i energije sa drugima: neformalan razgovor, podučavanje, pregovaranje, lečenje. Neke poruke prenosimo i kada ništa ne govorimo.

Uspešni ljudski odnosi podrazumevaju da drugoj osobi damo nešto što želi, u zamenu za nešto što mi želimo i na obostrano zadovoljstvo. Mi komuniciramo svojim rečima, tonom glasa i telom: držanjem, gestovima, izrazom lica i što je najvažnije svojom energijom. Komunikacija je pre svega razmena energije.

Koje se teme obrađuju?

  • Percepcija
  • Da li realnost postoji?
  • Komunikacijska petlja
  • PEACE model
  • Kalibriranje
  • Rapport
  • Reprezentativni sistemi

Kome je namenjen trening?