OBUKA ZA KVANTNU HARMONIZACIJU

PROGRAM TRENINGA KVANTNE HARMONIZACIJE

 Kvantne metode za harmonizovanje

Različite kvantne metode su naučno dokazane i priznate. Njihovom primenom podstiče se trenutno samoisceljenje i vraćanje harmonije putem kvantnih talasa i kvantnog skoka. Zdravlje je harmonija. Bolest je disharmonija. Metode su širenja čiste svesnosti. Zasnovane su na povezanosti starih spiritualnih učenja – metodi dve tačke i savremene nauke – kvantne fizike i psihologije, iz stanja čiste svesti. Usavršavali su ih dr Ričard Bartlet, dr Frank Kinslow i Andrew Blake. Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i transformacije, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.

Koji su ciljevi treninga?

1. Upoznati i naučiti različite metode kvantne harmonizacije;

2. Savladati i usvojiti veštine širenja svesnosti;
3. Transformacija i harmonizacija ličnih tema i simptomatologije;
4. Praktična primena metoda u radu na: sebi, sa drugim ljudima, decom, vezama, finasijama, otklanjanju simptoma, životinjama..i ciljano.

Učenje veština čiste svesnosti i praktična primena metode dve tačke i univerzalne ljubavi je osnova Kvantne Harmonizacije (QH). Trening je interaktivan i kroz grupni rad svaki polaznik iskustveno spozna stanje čiste svesnosti i načine brze harmonizacije i transformacije primenjive na: organizam, posao, veze, finansije, uverenja, različitu simptomatologiju, odnose sa drugim ljudima, …. Tehnike su za balansiranja mentalnog, fizičkog, emocionalnog i spiritualnog nivoa organizma. Stvaraju trenutne uslove za isceljenje na kvantnom nivou. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje i svi ljudi ih mogu naučiti i korisitit u praksi. QH ne deluje samo na osobu kojoj se radi tretman već i na onoga ko radi.

Programi treninga

Trening Kvantne harmonizacije podeljen je na dva nivoa i traje dva dana. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo dvodnevni trening.

 1. Početni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – prvi nivo:• Materija i Kvantni talasi;
  • Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
  • Harmonizacija i transformacija organizma;
  • Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
  • Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
 • Uspostavljanje balansa i ravnotežeZavršetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, emocijama,  radu sa drugima i na daljinu. 2. Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – drugi nivo:

  • Intenzivna Kvantna Harmonizacija
  • Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje
  • Harmonizacija emotivnih veza, posla, komunikacije..
  • Grupna QH
  • “Čista svesnost” zdravlja
  • Jedinstvo, balans i celovitostDrugim nivo dobijate znanja i mogućnosti isceljenja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Ciljano se radi na različitim temama. Upoznajete načine i tehnike postizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i načine svesnijeg, srećnijeg i zdravijeg življenja.

 
Termini, mesto, cena, prijave za prvi i drugi nivo:

 • Subota –  19.10.2019. – 09.30h do 16.00h. –  Pocetni nivo Kvantne Harmonizacije
  • Nedelja – 20.10.2019. – 09.30h do 16.00h. –  Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije

Mesto održavanja:  Beograd, Cetinjska 4.

Cena svakog pojedinačnog nivoa treninga iznosi 6000,00 dinara po nivou. Ukoliko se prijavite za oba nivoa dobijate popust i oba nivoa  treninga po ceni od 10.000,00 dinara.

Rezervacija mesta se vrši uplatom avansa od 3000,00 dinara za svaki nivo.

Učesnici dobijaju skriptu koja sadrži teoriju i radionice, kao i sertifikat.

Trener edukator:

dr Vesna Danilovac