VEŠTINE MAJSTORSKOG KOUČINGA PRVI MODUL – MAKSIMALAC INTERVENCIJE

Kada postajemo majstori onoga što radimo? Kada provedemo 10.000 sati u tome. Tada postajemo majstori.
Ukoliko vi želite da naučite složenije i efikasnije alate i veštine koučinga i dostignete „majstorstvo“ kao kouč . Ukoliko želite da radite sa ljudima koji imaju kompleksniju problematiku i dublje psihičke poremećaje. Ukoliko želite da postignete i dostignete „majstorstvo“ u koučingu, onda je ovo prava edukacija za vas – Veštine majstorskog koučinga.

Jedinstveni trening Veštine majstorskog koučinga je specijalizovana edukacija koja u svom programu sadrži kompleksnije metode iz NLP-a, transakcione analize, geštalta… i drugih različitih psihoterapeutskih pravaca. Realizovaće se kroz 10 dana putem: prenosa znanja, učenja, radionica i vežbi u ukupnom trajanju od 80 sati. Preduslov za pohađanje ove obuke je završena osnovna koučing obuka.

Sadržaji treninga:

1. modul – „MAKSIMALAC INTERVENCIJE“

• MAKSIMALAC ALATI
• PERSPEKTIVA OBLAKA
• REFLEKSIJA OGLEDALA
• TAJNO SKLONIŠTE
• NESVESNI ŽIVOTNI PLAN

2. modul – „RAD SA UNUTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA“

• RAD SA UNUTRAŠNJIM DETETOM
• TALK SHOW
• PART’S PARTY
• CHANGE HISTORY „MLAĐEG JA“
• TIMELINE KONSTRUKATA

3. modul – „TRAUME I SPAS“

• NAJSIGURNIJE MESTO
• RAD SA ŽRTVAMA NASILJA
• 6 STOLICA SPASA
• KARMIČKA TRAUMA

4. modul – „KOKREATORI ZDRAVLJA“

• RAZGOVOR SA SIMPTOMOM
• UNUTRAŠNJI MONITORING ZDRAVLJA
• FILM REGENERACIJE ZA DEGENERACIJE
• KOKREATORI ZDRAVLJA

5. modul – “PUTOVANJE HEROJA”

• IZAZOV PUTA
• PUT ISKUŠENJA
• OBAVEZIVANJE
• MAČIČNI BEG
• PODRŠKA I OSLONAC
• PRAG POVRATKA KUĆI
• MAJSTORSTVO I SREĆA
• KOD NAŠE DUŠE

Termini održavanja modula:

23. – 24.02.2019. – 1. modul – „MAKSIMALAC INTERVENCIJE“;
23. – 24.03.2019. – 2. modul – „RAD SA UNUTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA“;
20. – 21.04.2019. – 3. modul – „TRAUME I SPAS“;
18. –  19.05.2019. – 4. modul – „KOKREATORI ZDRAVLJA“;
08. – 09.06.2019. – 5. modul – “PUTOVANJE HEROJA”.

Rad u modulima: Subota i nedelja 09 – 17h.

Trener edukator:
Dr Vesna Danilovac

Cena edukacije:
– 800 eura;
Mogućnost plaćanja u ratama. Uplaćuje se avans u iznosu od 100 evra za rezervaciju mesta do 1.11.2018.
Dinamika plaćanja u ratama:
– 01.02.2019. – avans 100 eura;
– 23.02.2019. – 140 evra;
– 23.03.2019. – 140 evra
– 20.04.2019. – 140 evra;
– 18.05.2019. – 140 evra;
–  08.06.2019. – 140 evra.

Učešće na treningu se obezbeđuje uplatom od 240 eura.

Prijave za učešće na treningu do 01.02.2019.