2. MODUL NLP PRACTITIONERA PITANJA – SILA OBLIKOVANJA

PROGRAM  2. MODULA LICENCIRANE OBUKE NLP PRACTICIONER

Akreditovani trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina.

NLP PRACTITIONER jedan je od najmoćnijih i najkorisnijih razvojnih treninga ličnog rasta i promene. To je trening kojim se integrišu najefikasnije NLP alati i modeli uz kreiranje ličnog iskustva i primenu u svim životnim područjima. Naučene veštine, strategije i procesi pokreću promenu ponašanja, realizacije ciljeva, značajno unapređenje komunikacije i veći stepen usaglašenosti sa drugim ljudima. Prolazak kroz lično iskustvo je bazično i nezamenjivo u učenju svih tehnika i sticanju veštine.
Naučene veštine podstaknuće promene i razliku: kako stvari vidite, da drugačije razmišljate, efikasnije delujete, kako se ponašate, kako se osećate i postižete ličnu izvrsnost.

Šta je vaša korist od NLP obuke?
– Upoznati sopstvene načine razmišljanja, ponašanja i delovanja;
– Unaprediti sopstvenu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi;
– Pravilno postavljanje motivišućih ciljeva i njihova sigurnija relizacija;
– Lakše razumevanje i prepoznavanje različitih stilova, načina ponašanja i razmišljanja drugih ljudi;
– Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete;
– Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa;
– Izoštravanje čula;
– Primena NLP veština i alata u ličnom i poslovnom životu, marketingu, prodaji, rešavanju konflikata, pregovaranju, coachingu;
– Individualni coaching i rad sa drugima, kao podrška razvoja;
– Promena neželjenih obrazaca ponašanja;
– Rešavanje konfliktnih situacija;
– Naučićete da budete sebi i drugima coach i da probudite potencijale i podstaknete motivaciju;
– Podizanje sposobnosti svog tima da bude još uspešniji;
– Razviti fleksibilnost i razumevanje;
– Podići uticaj i saradnju u okruženju ;
– Osvešćivanje nesvesnih procesa i ciljano upravljanje;
– Posmatranje sebe i drugih iz različite perspektive;
– Izgraditi odličan kontakt i poverenje sa kolegama, saradnicima i klijentima;
– Razvijanje uspešnih strategija

2. Modul – PITANJA – SILA OBLIKOVANJA
Drugi modul rezervisan je za upoznavanje sa preciznim pitanjima koja svaku komunikaciju, sa sobom ili drugima, vode do važnih informacija. Precizna, uticajna, fokusirana i efikasna komunikacija je preduslov ostvarenja optimalnih rezultata i uspeha, naročito u poslu. Naučićete i jezičke obrasce čuvenog Miltona Eriksona. Takođe je veoma važno da umete da uspostavite kvalitetan odnos sa najrazličitijim ličnostima. Fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu. Naučićete kako da precizno i smisleno da dajete i primate feedback i da on bude poklon.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako sa brisanjem, izvrtanjem i generalizacijama – “gluvim telefonima”?
• Kako u svakoj situaciji postavite najpreciznije, suštinsko pitanje?
• Kako razumeti dubinsku strukturu komunikacije?
• Kako prevazići izazovne situacije: reklamacije, konflikte?
• Koja su to sistemska precizna pitanja?
• Koji su osnovni principi uspešne komunikacije u različitim situacijama?
• Kako govorom dopreti do podsvesti?
• Kako da uz pomoć NLP tehnika radite sa nesvesnim umom?
• Kakav je jezik hipnoze?
• Kako uspešno primenjivati Miltonove govorne obrasce?
• Kako postici saglasnost sa sagovornikom?
• Kako primati i davati feedback ili kritiku?
• Kako da feedback bude poklon – kompetentan i podržavajući?

Termini održavanja modula NLP PRACTITIONERA

NLP PRACTITIONER ukupno traje 18 dana kroz 130 sati rada i vežbanja. Realizuje se u 6 modula koji se održavaju jednom mesečno od petka do nedelje.
21. – 23.09.2018. – 1. MODUL NLP PRACTITIONERA ;
12.– 14.10.2018. – 2. MODUL NLP PRACTITIONERA ;
23. – 25.11.2018. – 3. MODUL NLP PRACTITIONERA;
14. – 16.12.2018. – 4. MODUL NLP PRACTITIONERA;
11. – 12.01.2019. – 5. MODUL NLP PRACTITIONERA;
01. – 03.02.2019. – 6. MODUL NLP PRACTITIONERA .
Mesto održavanja: Beograd, Nušićeva 4, petkom 17-21h, vikendom 9 – 17h.

SERTIFIKAT

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner, IN po programu i u ime International Assosiation of NLP Institutes (IN, Berlin). Program NLP Practitioner, IN usklađen je sa svetskim standardima i odvija se prema Programu International Association of NLP Institutes (IN, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

IN –  International Association of NLP Institutes;

  • EANLP  – European Association of Neuro Linguistic Programming.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac, Internacionalni NLP Master Trener IN, sa višegodišnjim trenerskim iskustvom.