Životni koučing

Životni koučing je pokretački proces razvoja i promene za podizanje uspešnosti u područjima ličnog života klijenta. Motiviše ga i podstiče na akciju za ostvarenje ciljeva i probijanje ličnih granica. Inspiriše i podržava preduzimanje novih koraka u skladu sa klijentovim ciljevima, uverenjima i vrednostima. Usmeren je ka novim rešenjima u sadašnjosti i budućnosti vezanim za lični život, porodicu, prijatelje, partnera… gde je sada, gde želi da stigne i kako to može ostvariti samostalno. Podstiče lični razvoj i pozitivnu promenu.

Koje su vaše koristi od životnog koučinga?

• Aktivirate i proširujete lične potencijale;
• Lični rast i razvoj;
• Uklanjanje mentalnih i emocionalnih blokada i ograničenja;
• Realizacija definisanjih ciljeva, svrhe i lične vizije;
• Razvijate kreativnost;
– Postižete najbolje rezultate – komunikacija, finansije, učenje, partnerske veze, umetnost, sport;
• Lakše rešavate i prevazilazite konflikte;
• Stanje balansa i unutrašnjeg mira;
• Usvajanje novih stilova i strategija ponašanja;
• Osećaj zadovoljstva, sreće, motivacije.

Gde se primenjuje životni koučing?

• Krizne i konfliktne situacije u porodici, vezama, sa prijateljima..;
• Blokade – mentalne, emocionalne, profesionalne..;
• Nedostatak motivacije, samopouzdanja, koncentracije, dileme..;
• Strah od odgovornosti;
• Teško definisanje i postizanje ciljeva;
• Stres, anksioznost, panični napadi, fobije;
• Ograničavajuća uverenja;
• Neuspešnost, demotivisanost, apatija, bespomoćnost…;
• Problemi u partnerskim vezama, intimna problematika, seksualna problematika, frigidnost, erektilna disfunkcija;
• Loša komunikacija, agresija, nerazumevanje;
• Zavisnosti od hrane, alkohola, kocke, droge, kompjutera..;
• Poremećaji ishrane: anoreksija, bulimija, gojaznost.

Koja je uloga ličnog kouča?

• Odnos sa klijentom je partnerski;
• Vodi klijenta kroz proces postavljanjem pitanja u direktnoj komunikaciji “jedan na jedan” ;
• Pruža podršku za aktivaciju i razvoj klijentovih potencijalaradi ostvarenja definisane promene i cilja;
• Prati razvoj klijenta;
• Garantuje diskreciju, poverenje, maksimalnu posvećenost;
• Sesija traje oko sat vremena.