Životni koučing – Life Coaching

Pokretački proces razvoja i promene za podizanje uspešnosti u područjima ličnog života klijenta. Motiviše ga i podstiče na akciju za ostvarenje ciljeva i probijanje limita. Inspiriše na preduzimanje novih koraka u skladu sa klijentovim ciljevima, uverenjima i vrednostima. Usmeren je ka novim rešenjima u sadašnjosti i budućnosti vezanim za lični život, porodicu, prijatelje, partnera… gde je sada, gde želi da stigne i kako to može ostvariti samostalno. Podstiče lični razvoj i promenu.

Gde se primenjuje životni koučing?

• Krizne i konfliktne situacije u porodici, vezama,sa prijateljima..;
• Blokade – mentalne, emocionalne, profesionalne..;
• Loša komunikacija, agresija;
• Strah od odgovornosti;
• Teško definisanje i postizanje ciljeva;
• Stres, anksioznost, panični napadi, fobije;
• Ograničavajuća uverenja;
• Neuspešnost, nemotivisanost, apatija;
• Problemi u partnerskim vezama, intimna problematika, seksualna problematika
• Dileme..;
• Zavisnosti od hrane, alkohola, kocke, droge, kompjutera..;
• Poremećaji ishrane: anoreksija, bulimija, gojaznost.

Koja je uloga ličnog kouča?

• Odnos sa klijentom je partnerski;
• Vodi klijenta kroz proces postavljanjem pitanja u direktnoj komunikaciji “jedan na jedan” ;
• Pruža podršku za aktivaciju i razvoj klijentovih potencijala;
• Prati razvoj klijenta;
• Garantuje diskreciju, poverenje, maksimalnu posvećenost;
• Sesija traje oko sat vremena.

Koje su koristi od životnog koučinga?

• Proširenje ličnih potencijala;
• Postizanje najboljih rezultata – komunikacija, finansije, učenje, partnerske veze, umetnost, sport;
• Prevazilaženje konflikta;
• Postizanje balansa i unutrašnjeg mira;
• Lični rast i razvoj;
• Uklanjanje mentalnih i emocionalnih blokada i ograničenja;
• Definisanje ciljeva, svrhe i lične vizije;
• Razvoj kreativnosti;
• Usvajanje novih stilova i strategija ponašanja;
• Osećaj zadovljstva, sreće, motivacije.