MENTALNO EMOCIONALNI DETOXU U ROTARI KLUBU SINGIDUNUM

MENTALNO EMOCIONALNI DETOXU U ROTARI KLUBU SINGIDUNUM

Vesna Danilovac 20/02/2018

U prelepom Aero klubu i posebnom Rotary klubu Singidunum održala sam još jedno predavanje na temu mentalno emocionalnog detoxa. Posebno mesto, posebni ljudi i poseban osećaj…