NOVA OBUKA ZA KVANTNU HARMONIZACIJU

NOVA OBUKA ZA KVANTNU HARMONIZACIJU

Vesna Danilovac 07/10/2019

HARMONIZUJTE SEBE I SVOJ SVET

         19. -20.10.2019.

Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i transformacije, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.
 

Kvantne metode su zasnovane na povezanosti starih spiritualnih učenja – metodi dve tačke i savremene nauke – kvantne fizike i psihologije.
Njihovom primenom  transformiše se i balansira mentalni, fizički, emocionalni i spiritualni nivo organizma.
Stvaraju se preduslovi za podsticanje samoisceljenja na kvantnom nivou.
Lako se primenjuju, ne zahtevaju nikakvo predznanje i svi ljudi ih mogu naučiti i korisititi u praksi. 

Nova obuka je 19. i 20. oktobra 2019.   

Više informacija na http://www.vesnadanilovac.com/event/3000/