ODRŽANA PETA OBUKA KVANTNE HARMONIZACIJE U PODGORICI