Reiki – Isceljujući dodir

Šta je Reiki?

Reiki je japanska reč nastala od dve reči – rei (univerzalna božanska energija) i ki (vlastita vitalna energija). 

Reiki je univerzalna energija koja ne poznaje ograničenja i na raspolaganju je svima. Japanska je drevna veština isceljivanja prenosom energije “polaganjem ruku“. Opušta, smanjuje stres, isceljuje um i telo balansirajući suptilne energije u nama. To je put razvijanja sopstvene sreće. 

Dr. Mikao Usui osnivač je reikija kao prirodnog načina iscjeljivanja samih sebe i drugih. To je jednostavan način provođenja univerzalne životne energije koja uspostavlja energetsku ravnotežu tela i na taj način potpomaže klasične oblike lečenja i deluje preventivno kao metoda očuvanja zdravlja.

Kako se radi?

Metoda primanja Reikija vrlo je jednostavna. Osoba koja želi primiti tretman jednostavno se smesti u udoban položaj, bilo ležeći ili sedeći. Reiki je baziran na polaganju ruku na određene delove tela. Svaki deo tela se tretira nekoliko minuta. Tretman reikijem može se provesti bilo gde i u bilo koje vreme, nije potrebna nikakva posebna oprema. Osoba koja radi sa energijama Reikija samo je protočni kanal koji provodi univerzalnu životnu energiju. Kompletan tretman traje oko četrdeset minuta, a osoba na kojoj se provodi tretman može osetiti kako telo vibrira ili toplinu na delovima tela iznad kojih se nalaze ruke terapeuta, opuštenost, može ući i u san.

U čemu Reiki pomaže?

Moguće je isceljivati na svim nivoima: telesnom, mentalnom, emocionalnom ili duhovnom. Kod akutnih simptoma i bolesti isceljenje može biti vrlo brzo, kod hroničnih bolesti potrebno je duže vremena i više rada zavisno od stanja organizma u celini. Reiki energijom možemo tretirati sebe i druge u cilju: preventive bolesti, očuvanja zdravlja, ubrzanja i poboljšanja lečenja bolesti i simptoma, rehabilitacije, redukovanja stresa.

Reiki možemo raditi i na životinjama i biljkama.

Kao i sve alternativne metode, Reiki nije zamena za medicinske metode. Jedna je od najboljih „pomoćnih“ terapija za ozdravljenje i samoozdravljenje, dovoljan za ublažavanje ili čak uklanjanje mnogih psihosomatskih problema i blokada. Oporavak i ozdravljenje su 4 – 10 puta brži od prognoziranog ukoliko su se paralelno sa lečenjem primenjivali i Reiki tretmani. Sve bolnice na Zapadu imaju svoje Reiki terapeute.

Dr Vesna Danilovac je prvi lekar Reiki terapeut u Srbiji. Ovu drevnu veštinu primenjuje u svome radu od 2009. godine.