Timski koučing – Team Coaching

Timski koučing je proces podrške članovima tima da ostvare postavljene ciljeve sinergijom pojedinačnih performansi i potencijala. Kroz lični i timski rad i razvoj stvara se dobra timska atmosfera oja podstiče kreativnost, motivaciju, akciju i realizaciju. Usmeren je  na razvoj svakog člana tima pojedinačno i na zajedničke aktivnosti.

Primena Timskog koučinga:

  • Kompanije –  definisanje i realizacija timskih ciljeva, rešavanje konflikta,podizanje uspešnosti timskog rada, timska motivacija, rast produktivnosti, pripadnost i posvećenost;
  • Sport – razvoj potencijala, usavršavanje performansi, uklanjanje barijere i probijanje limita, pripadnost članova tima;
  • Deca – razvijanje timskog duha i pripadnosti grupi;
  • Mogućnost promene stava i perspektive;
  • Povećanje emocionalne inteligencije tima;
  • Postizanje merljivih rezultata (kao što su postavljanje timskih i pojedinačnih ciljeva, rast produktivnosti, poboljšanje interne i eksterne komunikacije, unapređenje samopouzdanja itd.).