WINGWAVE® – Metoda uspeha

Šta je  Wingwave® ?

Wingwave®  je najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, strahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha. Razvija kreativnost, samopouzdanje, mentalne sposobnosti i emocionalnu fleksibilnost putem ciljanog  razvoja ličnih resursa.
Malom intervencijom dolazi do velikih pomaka u vašem ličnom i profesionalnom razvoju.To je “trening emocija“ i proces podrške razvoju novih uspešnih obrazaca ponašanja na putu do cilja.

Šta se postiže sa Wingwave®-om?

 • Siguran uspeh;
 • Vrhunski rezultat;
 • Ostvarivanje tačno isplaniranog rezultata;
 • Trenutno uklanjanje stresa, negativnih emocija i stanja;
 • Sprečava se „burn out“;
 • Emocionalna fleksibilnost;
 • Uklanjanje mentalnih i emocionalnih blokada;
 • Proširenje i aktivacija ličnih potencijala;
 • Efikasnije upravljanje mislima, emocijama i odlukama;
 • Učvršćuje sigurnost i samopouzdanje;
 • Pokreće kreativnost i inspiraciju;
 • Motivisanost za promenu i akciju;
 • Regulacija loših navika (anoreksija, gojaznost,bulimija,cigarete,kocka,alkohol..);
 • Smirenost, opuštenost i olakšanje;
 • Zadovoljstvo i sreća;
 • Poboljšanje energetskih potencijala;
 • Potpuni balans duha, uma i tela.

Kome je namenjen?

 • Osobama pod stresom;
 • Osobama sa strahovima, panikom, fobijama, anksioznošću…;
 • Nesigurnim, blokiranim i demotivisanim osobama;
 • Menadžerima, rukovodiocima, preduzetnicima, početnicima
 • Javnim ličnostima, glumcima, umetnicima;
 • Sportistima;
 • Zavisnicima od hrane, alkohola, rada, kocke, narkotika…;
 • Ljudima koji su u disbalansu.

Gde se Wingwave® primenjuje?

Veoma je efikasan za brzu implementaciju promene kod:

 • Regulisanja i razgradnje stresa;
 • “Burn out”-a;
 • Traumatičnih doživljaja;
 • Kontrole emocija (bes, agresija, tuga, ..);
 • Paničnih napada;
 • Strahova (ispit, avion, lift, zubar, insekti, smrt, visina, ljudi, bolest, javni nastup…);
 • Anksioznosti;
 • Depresije, demotivisanosti, gubitka volje i energije;
 • Fobija;
 • Treme (škola, ispit, audicija, razgovora za posao, javni nastup..);
 • Mentalnih i emocionalnih blokada;
 • Postizanja vrhunskog rezultata;
 • Priprema sportista za takmičenja;
 • Priprema menadžera za nošenje sa stresom, konfliktima;
 • Rad na samopouzdanju;
 • Kontrola zavisnosti od hrane (gojaznost, anoreksija, bulimija), rada, pušenja, kocke, narkotika, alkohola…;
 • Podsticanja motivacije, kreativnosti, kocentracije;
 • Priprema javnih govora, prezentacija i poslovnih sastanaka;
 • Hiperikinetike i poremećaja pažnje;
 • Mentalne i emocionalne pripreme sportista;
 • Rešavanja konflikta;
 • Postizanja ravnoteže između posla i  privatnog  života;
 • Rešavanja stalnog odlaganja poslova i zadatka;
 • Smanjenja fizičkog stresa kod nesanice i umora;
 • Posledica stresa unutar porodice, bračnog stresa, stresa s partnerom;
 • Posledica razočaranja u druge, verbalnih konflikta, fizičkog zlostavljanja.

Kako se izvodi Wingwave®?

 • Radi se individualno u direktnoj komunikaciji „jedan na jedan“;
 • Sesija traje oko sat vremena;
 • Uspešnost je stopostotna;
 • Stalna transparentnost procesa;
 • Rezultat je trenutan, vidljiv, merljiv i dugoročan, nema potrebe za ponavljanjem sesije;
 • Klijent definiše temu rada i koliko želi da priča o detaljima;
 • Klijent sam razvija put ka cilju iz svojih ideja, osećanja i ponašanja;
 • Kouč vodi klijenta kroz proces dolaska do cilja;
 • Stresni uzrok se precizno utvrđuje miostatičkim testom i razgrađuje;
 • Kombinuju se 3 elementa:
  –  miostatički test – „O ring“
  –  bilateralna stimulacija moždanih hemisfera – vizuelna, auditivna, dodirom
  –  Neuro Lingvističko Programiranje – submodaliteti, sidra, ciljevi…
 • Neprijatne emocije se trenutno transformišu u prijatne i opuštajuće;
 • Nakon razgradnje stresnih uzroka radi se koučing pozitivnih resursnih stanja;
 • Uspostavlja se balans i unutrašnji mir;
 • Nije psihoterapija, niti medicinski tretman, već “trening emocija”;
 • Licencirana je koučing metoda „Besser –Siegmund” Instituta iz Hamburga.

Pogledajte video klipove na sajtu Adria media http://www.adriamedia.tv/partner/sensa/korak-napred koji bliže objašnjavaju WINGWAVE metodu