MAJSTORSKI NLP NIVO Akreditovani sertifikacioni NLP trening program od European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin (EANLP) i Internacional Association of NLP Institutes, Berlin (IN). Ranom prijavom za trening i uplatom avansa do 10.08.2023. ostvarujete popust od 10% na cenu treninga.

Ukoliko želite da dostignete “majstorstvo” u NLP-u i kroz sistemski pristup ovladate kompleksnim tehnikama za vrhunsko oblikovanje vašeg života, razvijete i produbite rad sa sistemima i grupama i dostignete nesvesne kompetencije u integraciji i razvoju veština i tehnika naučenih na treningu NLP Practitioner, onda je NLP Master pravi trening za vas.

Kroz NLP Master trening produbljuje se sadržaji naučeni na NLP Practitioneru, razvijaju nove veštine, izučavaju inovativni, kreativni modeli i metode koje vam daju dublje razumevanje principa i metodologije NLP-a. Prolazak kroz lično iskustvo je bazično i nezamenjivo u učenju svih tehnika i sticanju veštine. Celokupni trening je po kurikulumu IN-a i traje 18 dana kroz 135 sati formalne edukacije i vežbi. Realizovaće se u 7 modula, koji će se održavati jednom mesečno. Preduslov za pohađanje je završen NLP Practitioner. Svi polaznici koji uspešno završe trening dobiće sertifikat NLP Mastera na engleskom i srpskom sa pečatom/licencom EANLP i IN, Berlin.

Šta je vaša korist od NLP Master treninga?

• Gradite i razvijate vaš prepoznatljivi lični NLP stil;

• Povezujete i proširujete veštine naučene na NLP Practitioneru;

• Učite napredne i kompleksne NLP alate razvijajući dalje lične sposobnosti;

• Razvijate sopstveni i potencijal ljudi sa kojima radite;

• Produbite i osnažite vezu između misli, emocija i fiziologije;

• Učite efikasnije napredne jezičke obrasce i modele;

• Modelujete uspešne; 

• Integrišete lične i profesionalne vizije i ciljeve;

• Usavršavate strategije i komunikacionu fleksibilnost;

• Jačate svoj uticaj na sagovornike i okruženje;

• Reprogramirate blokirajuća lična iskustva i uverenja;

• Razvijate nove efikasne veštine za rad sa grupama i sistemima;

• Efikasno inspirišete svoje saradnike;

• Podižete uticaj i saradnju na viši nivo;

• Lakše rešavate i prevazilazite teške i problematične situacije;

• Vešto pregovarate na ekspertskom nivou ‐ učite veoma uverljive govorne obrasce;

• Razvijate i produbljujete svoje razumevanje za sisteme (firma, tim, porodica…);

• Kreirate i vodite efikasne sastanke;

• Postižete ličnu i poslovnu izvrsnost.

NLP tehnike i veštine koje ćete usavršavati:

• Četvorofaktorski TCI model i postulati Ruth Kohn;

• Satir kategorije;

• Ekološko – etička upotreba NLP-a;

• Bihevioralna kompetencija veština na svim nivoima praktičara i mogućnost istovremenog korišćenja nekoliko modela;

• Model unutrašnjih delova i različite uloge naših konstrukata;

• Promena obrazaca ponašanja;

• Izrada individualnih intervencija;

• Fleksibilnost u radu s vlastitim reprezentativnim sistemom i perceptivnim filterima;

• Otkrivanje promena unutar logičkih nivoa unutarnje obrade;

• Postavljanje ciljeva – kreirajte život kakav želite;

• Napredne veštine ‘Rapporta’ sa pojedincima i grupom;

• Napredni submodaliteti;

• Modelovanje i strategije – učiti i „skidati“ od genijalaca;

• Razvoj svesti (Ken Wilber, Claire Graves);

• Perceptivni filteri (Metaprogrami), sortiranje stilova i sklonosti ponašanja, didaktički stilovi srž – transformacija / tok stanja;

• Meta‐programi u praksi – saradnici po meri;

• Napredni Time Line ‐ nalaženje resursa i usidravanje tamo gde su potrebni;

• Vrednosti i vrednosni sistemi ‐ prepoznavanje i menjanje hijerarhije vrednosti;

• Terapeutske tehnike i modeli promene;

• Sleight of Mouth Patterns;

• Metafore – majstorija fascinacije;

• Master trance (napredni Milton Model), vođene fantazije;

• Integrativni NLP modeli: S.C.O.R.E.…;

• Rad sa uverenjima: identifikacija uverenja, pogled na uverenje, provoditi uverenja, modifikovati limitirajuća uverenja, reimprinting, promena kruga uverenja;

• Multilevel komunikacija;

• Pregovarački modeli, konflikt menadžment.

1. Modul – RAD SA GRUPAMA I SISTEMIMA  – Na prvom modulu bavimo se radom sa grupama i sistemima. Model interakcije orijentisane na temu TCI (Theme Centered Interaction) je koncept ličnog razvoja i koncept rada sa grupama. Kreator ovog koncepta je Ruth Cohn, psihoanalitičar i psiholog. TCI nudi sistemski pristup kroz psihodinamiku i grupne – pedagoške procese. Model opisuje četiri faktora koji čine interakciju grupe. Na ovom modulu radićemo i Satir kategorije, model promene koji je razvila Virdžinija Satir. Saznaćete i koje su to osnovne slobode Virdžinije Satir. Poslednja tema prvog modula je integracija unutrašnjeg tima, jedna od najefektivnijih NLP tehnika koja nam služi da pomirimo i integrišemo suprotstavljene uloge u pojedinim situacijama.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:  Kako raditi sa grupama i sistemima?  Kako biti sopstveni režiser? Kako biti svesniji sebe i drugih?  Kako da kreirate i vodite efikasne sastanke?  Kako osnažiti autonomiju i ličnu odgovornost u kontaktu sa drugima? Kako organizovati sastanke, konferencije i kongrese u duhu saradnje i otvorene komunikacije?  Kojih 5 Satir kategorija ponašanja koristimo u stresu? Kako da napravite konsenzus sa unutrašnjim timom?  Kako da budete dobar komunikator pogledom unutar sebe? Kako da upotrebite pregovaračke veštine između različitih delova vaše ličnosti.

2. Modul – KONFLIKTI I IGRE – Na drugom modulu radiće se na konfliktima, igrama odraslih, osnovnim psihičkim strukturama i usmeravanom dijalogu. Nema ličnog rasta i razvoja ukoliko nema konflikta. Na koji način konflikti mogu rezultirati pozitivnim ishodom i kako se oni rešavaju? Ponašanje u konfliktima ima veze sa osnovnom strukturom ličnosti i strahovima. Dobićete odgovor na pitanje: “Koju igru igraš”? Eric Bern je kompleksne pojave ljudske duše i međusobnih odnosa opisao u svojoj knjizi. Upoznaćete “Igre odraslih” kroz sopstveno viđenje života kao rituala koji se stalno ponavljaju i utvrditi vašu osnovnu psihičku strukturu ličnosti. Bavićemo se i metodologijom usmeravanog dijaloga.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:

Koji su tipovi rešavanja konflikta?  Kako da promenite nekorisna ponašanja? Kako se radi usmeravani dijalog? Kako da rešite unutrašnje konflikte? Koja je vaša osnovna psihička struktura?  Kako komunicirati sa šizoidnom, histeričnom, depresivnom i opsesivnom osnovnom strukturom ličnosti? Kako da lakše rešavate i prevazilazite teške i problematične situacije? Kako da prepoznate “Igre odraslih” i ostanete izvan njih.

3. Modul – NAJEFIKASNIJI NLP ALATI – Treći modul je posvećen odabiru najefikasnijih NLP alata i kako ih koristiti sa lakoćom i kompententno kroz specijalna znanja, proširenu praksu i iskustvo. Naučićete 16 grupa pitanja, najvažnijeg koučing instrumenta. Bavićete se i elicitiranjem vrednosti, postavljanjem hijerarhije vrednosti i da za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Obrađivaće se lične, profesionalne i vrednosti unutar kompanije.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu: Koji su to najefikasniji NLP alati za rad sa grupama i pojedincima? Kao se pravi plan moderiranja? Kako da promenite nekorisna ponašanja? Kako da pronađete resurse i upotrebite ih tamo gde su vam potrebni? Kako da se rešite problema koji su uzrok poteškoća pri donošenju odluka? Kako da postignete resursnije ponašanje u vašem okruženju? Kojih 16 grupa pitanja se postavljaju, kada i sa kojim ciljem? Koji su nivoi Spiralne dinamike i njihove karakteristike.

4. Modul – VEŠTINE PODIZANJA UTICAJA – Na ovom modulu stećićete veštine korišćenja jezika kojima postajete moćniji i uticajniji. Razvićete fleksibilnost i podršku drugima da naprave promene i razreše nerešene situacije. Naučićete nove govorne obrasce koji se koriste kako bi izazvali promenu na neočekivani način. Slight of mouth – obrasci “spretna usta” su šokantni i izazivaju različite reakcije slušaoca: konfuziju, humor, ljutnju, prosvetljenje… i treba ih oprezno koristiti sa raportom i poštovanjem.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu: Kako da uz pomoć naprednih NLP tehnika radite sa nesvesnim umom? Kako da izazovete promenu na neočekivan način? Kako da uverite govorom i naprednim govornim obrascima? Kako da povećate fleksibilnost u komunikaciji? Kako da prevaziđete izazovne poslovne i privatne situacije? Kako da povećate svoj uticaj.

5. Modul – NESVESNI PROCESI UPRAVLJANJA PONAŠANJEM – Peti modul je posvećen metaprogramima – nesvesnim programima razmišljanja koji utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka, zapažanje…Povećaćete svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju i mogućnostima izbora. Naučićete metaprograme koji usmeravaju vaše mentalne procese i ponašanje, kako se koriste u svrhu vršenja pozitivnog uticaja i motivacije. Korišćenjem metaprograma na višem nivou, može se definisati zahtev za radnim mestom i kreirati odgovarajući opis posla. Kako da pokrenete lični rast i razvoj koji je u skladu sa vašim unutrašnjim vrednostima i okruženjem. Naučićete kako da prepoznate ponavljane obrasce, razumete ih i oslobodte se onih koji vam više nisu korisne i sprečavaju vaš mir i blagostanje. Na taj način birate nešto drugo, korisnije za vas i postajete svesni da vaša iskustva iz prošlosti koja žive u sadašnjosti, mogu da se promene i kreirate budućnost kakvu želite. Naučićete načine menjanja nekorisnih uverenja metodom “The Work”- Byron Kathy.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu: Kako postavljati specifična pitanja u otkrivanju metaprograma? Kako različiti metaprogrami utiču jedni na druge? Kako korisno primeniti metaprograme u svakodnevnom životu i rukovođenju? Koji su stilovi ponašanja i kako se grupišu? Kako motivisati druge? Kako se radi “The Work”? Kako vaše vrednosti i uverenja utiču na vaš život i kako ih možete menjati? Koje su to strategije za promenu uverenja? Kako izgleda vaša hijerarhija vrednosti – top lista? Kako reprogramirati ličnu istoriju? Kako da dostići veću fleksibilnost u razmišljanu, komunikaciji i delovanju.

6. Modul – MODELOVANJE FASCINACIJE – Na ovom modulu upoznaćete proces modelovanja nečijeg ponašanja, strategija i motivacije na kojem se i zasniva NLP. Naučićete da modelujete ljude koji imaju određenu veštinu koju biste vi želeli i dopuniti svoju kutiju veština šireći svoje kompetencije. Možete modelovati strategije, načine razmišljanja i delovanja. Mnogo NLP tehnika i alata koje koristimo da postižemo vrhunske rezultate i zadovoljnije i srećnije živimo nastalo je kao rezultat modelovanja. Naučićete SCORE model promene, koji je razvio Robert Dilts. Istraživaćete prošlost, sadašnjost i kreirati novu, moćnu budućnost pomoću Timeline metode i modele promene od sadašnjeg ka željenom stanju. Timeline daje mogućnost da se sagledaju nesvesne strukture individualnog doživljaja vremena i njegovog optimalnog strukturiranja za efektivno upravljanje vremenom, planiranje budućnosti i odmeren odnos prema prevazilaženju prošlosti. Radiće se reprinting i usidravanje nedostajućih resursa na vremenskoj liniji.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu: Proces modelovanja; Napredne strategije modelovanja. Kako da identifikujete veštine za modelovanje? Tehnike za modelovanje bilo koje željene veštine; Kako da definišete “formulu veštine” koju osoba koristi; Kako se reprogramira lična istorija i “srećno detinjstvo”? Kako se radi SCORE?.

7. Modul –  SERTIFIKACIJA

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Master sertifikata su:

  1. Obavezno prisustvo svim modulima;
  2. Priprema i pisanje ličnog rada;
  3. Prezentacija, evaluacija znanja kroz pisanu formu i demonstracije NLP tehnika;
  4. Plaćen trening u celosti.

Termini održavanja modula NLP Mastera NLP Master ukupno traje 18 dana kroz 135 sati rada i vežbanja. Realizuje se kroz 7 modula koji se održavaju jednom mesečno od petka do nedelje.

10. – 12.11.2023. – 1. Modul NLP Mastera;

08. – 10.12.2023. – 2. Modul NLP Mastera;

19. – 21.01.2024. – 3. Modul NLP Mastera;

09. – 11.02.2024. – 4. Modul NLP Mastera;

01. – 03.03.2024. – 5. Modul NLP Mastera;

22.– 24.03.2024. – 6. Modul NLP Mastera;

05. – 07.04.2024. – 7. Modul NLP Mastera.

Trening je online uživo preko Zoom platforme, petkom 17.30h-21h, subotom i nedeljom od 9h – 16.30h.

Kotizacija:

– 145.000 dinara. Uplatom od 25.000 dinara stičete mogućnost pohadjanja treninga. Mogućnost plaćanja treninga u ratama. Ranom prijavom  do 10.8.23. i uplatom avansa od 12.000 dinara ostvarujete popust 10%. Možete plaćati kao fizičko ili pravno lice.

Sertifikati

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Masteri po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin). Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator:

Trening lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt