3. Modul – NAJEFIKASNIJI NLP ALATI

Treći modul je posvećen odabiru najefikasnijih NLP alata i kako ih koristiti sa lakoćom i kompententno kroz specijalna znanja, proširenu praksu i iskustvo. Naučićete 16 grupa pitanja, najvažnijeg koučing instrumenta. Bavićete se i elicitiranjem vrednosti, postavljanjem hijerarhije vrednosti i da za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Obrađivaće se lične, profesionalne i vrednosti unutar kompanije.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Koji su to najefikasniji NLP alati za rad sa grupama i pojedincima?
• Kao se pravi plan moderiranja?
• Kako da promenite nekorisna ponašanja?
• Kako da pronađete resurse i upotrebite ih tamo gde su vam potrebni?
• Kako da se rešite problema koji su uzrok poteškoća pri donošenju odluka?
• Kako da postignete resursnije ponašanje u vašem okruženju?
• Kojih 16 grupa pitanja se postavljaju, kada i sa kojim ciljem?
• Koji su nivoi Spiralne dinamike i njihove karakteristike.

Sertifikati

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP MASTER po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt