Mogućnost učešća  – ličnim prisustvom obuci ili preko zoom-a – prema želji polaznika.

Kvantne metode za harmonizovanje
Šta je kvantna harmonizacija?

Zdravlje je harmonija, bolest je disharmonija. Više mira i harmonije, više zdravlja. Kroz harmoniju koja je u vama, ostvarujete harmoniju sa drugim ljudima.

Kvantna harmonizacija je efikasna metoda brzog balansiranja i vraćanja organizma u normalu. Njenom primenom harmonizuju se i transformišu svi nivoi organizma (fizički, mentalni, emocionalni i spiritualni). Efektivnost i brzina promene je ono što karakteristično u radu sa ovom metodom. Jednostavnim načinom, postiže se duboka relaksacija, mir i harmonija. Predstavlja spoj starih istočnjačkih spiritualnih učenja – Metode 2 tačke i zapadnjačkih znanja savremene nauke – kvantne fizike i psihologije. Harmonizuje i  transformiše fizičku ili emocionalnu bol, različitu simptomatologiju, blokade, veze, posao, finasije, stvarajući preduslove za nove mogućnosti i strukturu vaše stvarnosti.

Primenom metoda podstiče se trenutno samoisceljenje i vraćanje harmonije putem kvantnih talasa i kvantnog skoka. Metode su širenja čiste svesnosti. Usavršavali su ih dr Ričard Bartlet, dr Frank Kinslow i Andrew Blake. Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i transformacije, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.

Koji su ciljevi treninga?

1. Upoznati i naučiti različite metode kvantne harmonizacije;

2. Savladati i usvojiti veštine širenja svesnosti;
3. Transformacija i harmonizacija ličnih tema i simptomatologije;
4. Praktična primena metoda u radu na: sebi, sa drugim ljudima, na daljinu, sa grupom, decom, vezama, finasijama, otklanjanju simptoma, životinjama..i ciljano.

Trening Kvantne Harmonizacije (QH) je interaktivan i kroz grupni rad svaki polaznik iskustveno spozna stanje čiste svesnosti i načine brze harmonizacije i transformacije primenjive na: organizam, posao, veze, finansije, uverenja, različitu simptomatologiju, odnose sa drugim ljudima, ….

Tehnike su za balansiranja mentalnog, fizičkog, emocionalnog i spiritualnog nivoa organizma. Stvaraju trenutne uslove za isceljenje na kvantnom nivou. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje i svi ljudi ih mogu naučiti i korisitit u praksi. QH ne deluje samo na osobu kojoj se radi tretman već i na onoga ko radi.

Programi treninga

Trening Kvantne harmonizacije podeljen je na dva nivoa i traje dva dana. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo dvodnevni trening.

 1. Početni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – prvi nivo:• Materija i Kvantni talasi;
  • Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
  • Harmonizacija i transformacija organizma;
  • Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
  • Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
 • Uspostavljanje balansa i ravnoteže
 • Završetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, emocijama,  radu sa drugima i na daljinu.                                                                                                                                                                               

2. Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – drugi nivo:

• Intenzivna Kvantna Harmonizacija
• Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje
• Harmonizacija emotivnih veza, posla, komunikacije..
• Grupna QH
• “Čista svesnost” zdravlja
• Jedinstvo, balans i celovitostDrugim nivo dobijate znanja i mogućnosti isceljenja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Ciljano se radi na različitim temama. Upoznajete načine i tehnike postizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i načine svesnijeg, srećnijeg i zdravijeg življenja.

 
Termini, mesto, cena, prijave za prvi i drugi nivo:

 • Subota –  11.07.2020. – 09.30h do 16.00h. –  Pocetni nivo Kvantne Harmonizacije
  • Nedelja – 12.07.2020. – 09.30h do 16.00h. –  Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije

Mesto održavanja:  Beograd, Univerzitet Metropolitan, Tadeuša Košćuška 63.

Cena

Ukoliko se prijavite za oba nivoa dobijate popust i oba nivoa  treninga po ceni od 10.000,00 dinara.

Svaki pojedinačni nivo treninga iznosi 6000,00 dinara.

Rezervacija mesta se vrši uplatom avansa od 3000,00 dinara za svaki nivo.

Učesnici dobijaju skriptu koja sadrži teoriju i radionice, kao i sertifikat o završenoj obuci.

Trener edukator:

dr Vesna Danilovac