Ukoliko se bavite koučingom i želite da naučite složenije i efikasnije alate i veštine koučinga i dostignete „majstorstvo“ kao kouč.

Ukoliko želite da radite sa ljudima koji imaju kompleksniju problematiku i dublje psihičke poremećaje.

Ukoliko težite da postanete “ekspert” u koučingu, onda je ovo prava edukacija za vas.

Jedinstveni trening veština, metoda i alata za postizanje višeg nivoa rada u koučingu, koji u svom programu sadrži kompleksnije metode iz NLP-a, transakcione analize, geštalta… i drugih različitih psihoterapeutskih pravaca. Realizovaće se kroz 10 dana obuke putem: prenosa znanja, učenja, radionica i vežbi u ukupnom trajanju od 80 sati. Preduslov za pohađanje ove obuke je završena osnovna koučing obuka.

Sadržaji treninga:

1. modul – „MAKSIMALAC INTERVENCIJE“

• MAKSIMALAC ALATI
• PERSPEKTIVA OBLAKA
• REFLEKSIJA OGLEDALA
• TAJNO SKLONIŠTE
• NESVESNI ŽIVOTNI PLAN

2. modul – „RAD SA UNUTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA“

• RAD SA UNUTRAŠNJIM DETETOM
• TALK SHOW
• PART’S PARTY
• CHANGE HISTORY „MLAĐEG JA“
• TIMELINE KONSTRUKATA

3. modul – „TRAUME I SPAS“

• NAJSIGURNIJE MESTO
• RAD SA ŽRTVAMA NASILJA
• 6 STOLICA SPASA
• KARMIČKA TRAUMA

4. modul – „KOKREATORI ZDRAVLJA“

• RAZGOVOR SA SIMPTOMOM
• UNUTRAŠNJI MONITORING ZDRAVLJA
• FILM REGENERACIJE ZA DEGENERACIJE
• KOKREATORI ZDRAVLJA

5. modul – “PUTOVANJE HEROJA”

• IZAZOV PUTA
• PUT ISKUŠENJA
• OBAVEZIVANJE
• MAČIČNI BEG
• PODRŠKA I OSLONAC
• PRAG POVRATKA KUĆI
• MAJSTORSTVO I SREĆA
• KOD NAŠE DUŠE

Termini održavanja modula:

03. – 4.10.2020. – 1. modul – „MAKSIMALAC INTERVENCIJE“;
07. – 08.11.2020. – 2. modul – „RAD SA UNUTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA“;
05. – 06.12.2020. – 3. modul – „TRAUME I SPAS“;
23. –  24.01.2021. – 4. modul – „KOKREATORI ZDRAVLJA“;
13. – 14.02.2021. – 5. modul – “PUTOVANJE HEROJA”.

Rad u modulima: Subota i nedelja 09 – 17h.

Trener edukator:
Dr Vesna Danilovac

Cena edukacije iznosi 96.000 dinara uz mogućnost plaćanja u ratama. Uplaćuje se avans u iznosu od 100 evra za rezervaciju mesta do 1.08.2020.
Učešće na treningu se obezbeđuje uplatom od 25.000 dinara.

Prijave za učešće na treningu do 01.08.2020.