4. Modul – CILJEVI – META ŽIVOTA

“Šta god verovali da možete ili ne možete, u pravu ste.” Henry Ford
Četvrti modul je posvećen pravilnom postavljanju ciljeva i praćenju njihove realizacije. Ciljevi su izuzetno važni u vašem životu i od njih zavisi koliko ćete “dobaciti”. Koja je to razlika između želje, rezultata i cilja? Kada ste motivisani za promenu? Kada je cilj jako atraktivan ili bol suviše jaka. Kako da postavite cilj koji će pokrenuti vašu unutrašnju motivaciju? Koji resursi su vam potrebni na putu ostvarenja gde ih možete pronaći i kako aktivirati? Kako se ciljebvi programiraju na različite načine? Ovo su samo su neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor na četvrtom modulu.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako da sebe programirate na uspeh?
• Kako da razlikujete želje, rezultate i ciljeve?
• Kako da pravilno definišete cilj?
• Kako da postavite realne i motivišuće ciljeve?
• Kako da usmerite čula i razvijete fleksibilnost na putu ostvarenja cilja?
• SMART – kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj?
• Šta je Time line ?
• Kako da programirate svoj cilj na vremenskoj liniji?
• Kako da programirate cilj po neuro logičkim nivoima?
• Kako zadržati motivaciju?
• Kako da prevazićete svoje granice i razvijete kreativnost?
• Kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji?
• Kako izgleda Score model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa?

Sertifikat

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt