7. ModulINTEGRISANJE LIČNOG MAJSTORSTVA I SERTIFIKACIJA

Sedmi modul je predviđen za integraciju naučenih majstorskih tehnika, modela, alata i veština kako biste postigli uspeh i postali vrhunski “majstor” onoga što radite.

  • Kako integrisati naučeno za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju?
  • Kako vrhusnki stručnjaci obavljaju svoj posao?
  • Koji su načini komunikacije sa drugima, šta veruju i kako se motivišu?
  • Naučićete model TOTE i fobia cure.

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Master sertifikata su:

  1. Obavezno prisustvo svim modulima;
  2. Priprema i pisanje ličnog rada;
  3. Prezentacija;
  4. Plaćen trening u celosti.

Sertifikati

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt