KAKO OSTVARITI DINAMIKU VISOKOG UČINKA?
Aktivirajte i osnažite svoje potencijale i energiju. Uklonite prepreke, dosegnite ciljeve aktivacijom svoje energije. Kroz ovu interaktivnu radionicu, spoznaćete dinamiku postizanja visokog učinka i optimalnog angažovanja ličnih potencijala i energije.

Najnovija istraživanja su pokazala da je UPRAVLJANJE ENERGIJOM, ne vremenom, KLJUČ USPEHA, ZDRAVLJA I SREĆE. Kako da optimalno trošite i obnavljate ličnu energiju? Kako da sprečite „sagorevanje“ na poslu i u životu?

Vaš uspeh neka bude vaš izbor, ne slučajnost i sreća.

Ciljevi radionice:

• Upoznati dinamiku trošenja i obnavljanja lične energije;
• Naučiti veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije;
• Oscilacijski ciklusi, angažovanje energije i proces promene;
• Aktiviranje i osnaživanje sopstvenih potencijala;
• Osmisliti pozitivne rituale;
• Uklanjanje ličnih prepreka;

Kome je namenjena?

• Osobama koje žele da aktiviraju svoje lične potencijale;
• Svima koji žele unaprediti zdravlje, uspešnost, rezultate i sreću;
• Onima koji „izgaraju“ na poslu, partnerstvu, porodici…;
• Mladim ljudima koji su na početku svoje poslovne karijere;
• Osobama koje rade na ličnom razvoju i postizanju visokih učinaka ;
• Ljudima koji teško ostvaruju svoje ciljeve.

Znanja koja se stiču:

• Strategije smanjenja uticaja negativnog okruženja;
• Uspostavljanje balansa duha, uma i tela;
• Veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije:
• Strategije za upravljanje sopstvenom energijom;
• Moć pozitivnih rituala;

Datum održavanja radionice je 5.3.2024. od 18.00h – 21.00h.
Kotizacija je 4000,00 dinara.

Zoom webinar.

Radionicu vodi Dr Vesna Danilovac