KAKO DA OSTVARITE DINAMIKU VISOKOG UČINKA?
POKRENITE SOPSTVENI USPEH RAZVOJEM LIČNIH POTENCIJALA I ENERGIJE

Najnovija istraživanja su pokazala da je upravljanje energijom, ne vremenom, ključ uspeha, zdravlja i sreće.

Vaš uspeh neka bude vaš izbor, ne slučajnost i sreća. Aktivirajte i osnažite svoje potencijale i energiju. Uklonite prepreke, dosegnite ciljeve postajući najbolji što možete biti. Podignite sopstvenu uspešnost u svim sferama života. Kroz ovaj interaktivan trening upoznaćete dinamiku postizanja visokog učinka i potpunog angažovanja ličnih potencijala i energije

Ciljevi treninga

• Kako se grade Stubovi uspeha;
• Upoznati dinamiku trošenja i obnavljanja lične energije;
• Naučiti veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije;
• Oscilacijski ciklusi, angažovanje energije i proces promene;
• Aktiviranje i osnaživanje sopstvenih potencijala;
• Osmisliti pozitivne rituale;
• Pravljenje ličnog plana razvoja;
• Uklanjanje ličnih prepreka;
• Podići uspešnost u svim sferama života;
• Naučiti principe privlačenja novca.

Kome je namenjen trening?

• Osobama koje žele da aktiviraju svoje lične potencijale;
• Svima koji žele unaprediti zdravlje, uspešnost i sreću;
• Onima koji “izgaraju na poslu”;
• Mladim ljudima koji su na početku svoje poslovne karijere;
• Osobama koje rade na ličnom razvoju i postizanju visokih učinaka ;
• Ljudima koji teško ostvaruju svoje ciljeve;
• Onima koji žele više novca i blagostanja.

Znanja koja se stiču

• Strategije smanjenja uticaja negativnog okruženja;
• Uspostavljanje balansa duha, uma i tela;
• Veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije:
• Strategije za upravljanje sopstvenom energijom;
• Moć pozitivnih rituala;
• Principi privlačenja novca i blagostanja.

Termin i mesto održavanja
Datum održavanja je 22. avgust 2020. od 09.00h – 17.00h.
Beograd, Univerzitet Metropolitan

Trener edukator
Dr Vesna Danilovac

Prijave, cena i rezervacije:
Cena treninga je 7000,00 dinara. Prijave do 01.08.2020.