Sertifikovani trening NLP COMMUNICATION je baziran na NLP (neuro lingvirstičko programiranje) metodologiji  u svrhu unapređenja komunikacije i predstavlja početni, osnovni deo NLP Practitionera.  Akreditovan je od IN – International Assosiation of NLP Institutes, Berlin i SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja. Nakon njegovog završetka, u bilo kom trenutku, možete nastaviti dalje i završiti NLP Practitioner, ukoliko želite. Odrađeni sati i novac, koje ste završili i investirali se računaju i umanjuju.

Koja je vaša koristi od treninga NLP Komunikacije?

– Upoznati sopstvene načine razmišljanja, ponašanja i delovanja;

– Unaprediti sopstvenu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi;

– Pravilno postavljanje motivišućih ciljeva i njihova sigurnija relizacija;

– Lakše razumevanje i prepoznavanje različitih stilova, načina ponašanja i razmišljanja drugih ljudi;

– Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete;

– Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa;

– Izoštravanje čula;

– Razviti fleksibilnost i razumevanje;

– Posmatranje sebe i drugih iz različite perspektive;

– Izgraditi odličan kontakt i poverenje sa kolegama, saradnicima i klijentima;

– Naučiti alate unapređenja komunikacije.

1. Modul – USPEŠNI KOMUNIKACIONI ALATI I VEŠTINE

Prvi modul je namenjen produbljivanju i proširivanju vaših znanja i veština komunikacije. Naučićete kako da budete u svakom trenutku usaglašeni sa onim što radite i govorite – kongruentni. Na koji način u svom okruženju možete ostvariti efektivniju komunikaciju i razviti veštinu prepoznavanja svog uticaja na druge. Unapredićete komunikaciju sa sobom i okruženjem. Upoznati kako se pravi promena, nakoji način se aktiviraju lični resursi.

Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:

• Koji su konstruktivni koncepti i aksiomi NLP-a?

• Kako je NLP nauka uspeha i koji su stubovi uspeha?

• Značaj i uticaj čula u komunikaciji?

• Kako uspostaviti “most poverenja i razumevanja” i optimalan kontakt sa drugom osobom?

• Kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije i razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima?

• Kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata?

• Kako čitati i tumačiti neverbalne signale drugih i koristiti za unapređenje komunikacije?

• Kako prepoznati i proceniti različite komunikativne tipove?

• Kako skloniti barijere u komunikaciji?

• Kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt sa korisnim iskustvima i resursima iz prošlosti – Krug izuzetnosti?

• Kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi?

• Kako se kreira promena i Neuro Logički Nivoi promena?

2. Modul – META VAŠEG SVETA

Drugi modul je posvećen pravilnom postavljanju ciljeva i praćenju njihove realizacije. Ciljevi su izuzetno važni u vašem životu i od njih zavisi koliko ćete “dobaciti”. Koja je to razlika između želje, rezultata i cilja? Kada ste motivisani za promenu? Kada je cilj jako atraktivan ili bol suviše jaka. Kako da postavite cilj koji će pokrenuti vašu unutrašnju motivaciju? Koji resursi su vam potrebni na putu ostvarenja gde ih možete pronaći i kako aktivirati? Kako se ciljebvi programiraju na različite načine?
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:

• Kako da sebe programirate na uspeh?

• Kako da razlikujete želje, rezultate i ciljeve?

• Kako da pravilno definišete cilj?

• SMART – kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj?

• Kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji?

• Kako izgleda Score model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa?

• Perceptualne pozicije 1,2,3…

• Generator novog ponašanja.

Termini održavanja modula:

NLP COMMUNICATION ukupno traje 5 dana kroz 40 sati rada i vežbanja. Realizuje se u 2 modula koji se održavaju jednom mesečno od petka do nedelje.

11.– 13.03.2022. – 1. MODUL NLP COMMUNICATIONA ;

01.– 03.04.2022. – 2. MODUL NLP COMMUNICATIONA.
Trening se održava preko zoom platforme, petkom 17.30 – 21h, vikendom 8.30 – 16.30h.

Prijave na trening do 15.02.2022.

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Communication:

• Obavezno prisustvo svim modulima;
• Demonstracija tehnika i evaluacija znanja;
• Plaćen trening u celosti.

Investicija i načini plaćanja:

Cena treninga iznosi 47.000 dinara. Prisustvo obuci je moguće nakon uplate 20.000 dinara.
Plaćanje obuke se može izvršiti u celosti ili u 3 rate. Licencirani sertifikat o završenoj obuci se dobija nakon uplate celokunog iznosa.Prijavom do 01.02.2022. i uplatom avansa 12.000 dinara, ostvarujete popust od 10% na cenu treninga.

Sertifikat:

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP COMMUNICATION po programu i u ime IN-International Assosiation of NLP Institutes, Berlin i SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja. Sertifikati se izdaju na engleskom i srpskom jeziku, internacionalno su priznati i overeni pečatima.

Trener edukator:

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

• Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom;                                                                   • NLP Psihoterapeut DVNLPt.