Akreditovani trening program Evropske NLP Asocijacije i Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina

Prijavom do 31.08.20. i uplatom avansa 12.000 dinara, ostvarujete popust od 10% na cenu treninga.

Mogućnost prisustva treningu lično ili online/zoom.

NLP PRACTITIONER jedan je od najmoćnijih i najkorisnijih razvojnih treninga ličnog rasta i promene. Ovom edukacijom se integrišu najefikasnije NLP alati i modeli uz kreiranje ličnog iskustva i primenu u svim životnim područjima. Naučene veštine, strategije i procesi pokreću promenu ponašanja, realizacije ciljeva, značajno unapređenje komunikacije i veći stepen usaglašenosti sa drugim ljudima. Prolazak kroz lično iskustvo je bazično i nezamenjivo u učenju svih tehnika i sticanju veštine.
Naučene veštine podstaknuće promene i razliku: kako stvari vidite, da drugačije razmišljate, efikasnije delujete, kako se ponašate, kako se osećate i postižete ličnu izvrsnost.

Koja je vaša korist od NLP obuke?

– Upoznati sopstvene načine razmišljanja, ponašanja i delovanja;
– Unaprediti sopstvenu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi;
– Pravilno postavljanje motivišućih ciljeva i njihova sigurnija relizacija;
– Lakše razumevanje i prepoznavanje različitih stilova, načina ponašanja i razmišljanja drugih ljudi;
– Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete;
– Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa;
– Izoštravanje čula;
– Primena NLP veština i alata u ličnom i poslovnom životu, marketingu, prodaji, rešavanju konflikata, pregovaranju, coachingu;
– Individualni coaching i rad sa drugima, kao podrška razvoja;
– Promena neželjenih obrazaca ponašanja;
– Rešavanje konfliktnih situacija;
– Naučićete da budete sebi i drugima coach i da probudite potencijale i podstaknete motivaciju;
– Podizanje sposobnosti svog tima da bude još uspešniji;
– Razviti fleksibilnost i razumevanje;
– Podići uticaj i saradnju u okruženju ;
– Osvešćivanje nesvesnih procesa i ciljano upravljanje;
– Posmatranje sebe i drugih iz različite perspektive;
– Izgraditi odličan kontakt i poverenje sa kolegama, saradnicima i klijentima;
– Razvijanje uspešnih strategija

1. Modul – USPEŠNI KOMUNIKACIONI ALATI I VEŠTINE

Prvi modul je namenjen produbljivanju i proširivanju vaših znanja i veština komunikacije. Naučićete kako da budete u svakom trenutku usaglašeni sa onim što radite i govorite – kongruentni. Na koji način u svom okruženju možete ostvariti efektivniju komunikaciju i razviti veštinu prepoznavanja svog uticaja na druge. Unapredićete komunikaciju sa sobom i okruženjem.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Koji su konstruktivni koncepti i aksiomi NLP-a?
• Kako je NLP nauka uspeha i koji su stubovi uspeha?
• Značaj i uticaj čula u komunikaciji?
• Kako uspostaviti “most poverenja i razumevanja” i optimalan kontakt sa drugom osobom?
• Kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije i razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima?
• Kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata?
• Kako čitati i tumačiti neverbalne signale drugih i koristiti za unapređenje komunikacije?
• Kako prepoznati i koristiti komunikativni ”kanal” sagovornika?
• Kako prepoznati i proceniti različite komunikativne tipove?
• Kako skloniti barijere u komunikaciji?

2. Modul – PITANJA – SILA OBLIKOVANJA

Drugi modul rezervisan je za upoznavanje sa preciznim pitanjima koja svaku komunikaciju, sa sobom ili drugima, vode do važnih informacija. Precizna, uticajna, fokusirana i efikasna komunikacija je preduslov ostvarenja optimalnih rezultata i uspeha, naročito u poslu. Naučićete i jezičke obrasce čuvenog Miltona Eriksona. Takođe je veoma važno da umete da uspostavite kvalitetan odnos sa najrazličitijim ličnostima. Fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu. Naučićete kako da precizno i smisleno da dajete i primate feedback i da on bude poklon.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako sa brisanjem, izvrtanjem i generalizacijama – “gluvim telefonima”?
• Kako u svakoj situaciji postavite najpreciznije, suštinsko pitanje?
• Kako razumeti dubinsku strukturu komunikacije?
• Kako prevazići izazovne situacije: reklamacije, konflikte?
• Koja su to sistemska precizna pitanja?
• Koji su osnovni principi uspešne komunikacije u različitim situacijama?
• Kako govorom dopreti do podsvesti?
• Kako da uz pomoć NLP tehnika radite sa nesvesnim umom?
• Kakav je jezik hipnoze?
• Kako uspešno primenjivati Miltonove govorne obrasce?
• Kako postici saglasnost sa sagovornikom?
• Kako primati i davati feedback ili kritiku?
• Kako da feedback bude poklon – kompetentan i podržavajući?

3. Modul – USMERAVANJE EMOCIJA

Treći modul posvećen je učenju veština prepoznavanja i upravljanja svojim emocijama u stresnim situacijama ili negativnim iskustvima. Naučićete tehnike da upravljate vašim negativnim stanjima i emocijama i donosite svrsishodne odluke u različitim situacijama. Bavićete se različitim karakteristikama svoje ličnosti i postaćete svesni svojih sposobnosti. Naučićete da vi upravlja vašim umom, ne on vama i promenite svoje ponašanje koje nije korisno. Videćete kako se mogu aktivirati određena resursna stanja i imati na raspolaganju kada su vam potrebna. Ciljano ćete upravljati sobom koristeći sopstvene resurse i naučiti kako pomoći drugima u tome.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako da kreirate izvrsna stanja kod sebe i drugih?
• Kako možete da postignete visok učinak?
• Kako da angažujete i koristite svoje resurse i podignete nivo svog učinka?
• Kako pomoći drugima u tome?
• Kako da se lakše nosite sa situacijama u kojima nemate kontrolu?
• Kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt sa korisnim iskustvima i resursima iz prošlosti?
• Kako ojačati unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja?
• Kako aktivirati sopstvene resurse?
• Kako u svakoj situaciji generisati i zadržati jako resursno stanje i novo ponašanje?
• Kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi?
• Kako se kreira promena i neuro logički nivoi promena?
• Kako iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podiže motivaciju?

4. Modul – CILJEVI – META ŽIVOTA

“Šta god verovali da možete ili ne možete, u pravu ste.” Henry Ford
Četvrti modul je posvećen pravilnom postavljanju ciljeva i praćenju njihove realizacije. Ciljevi su izuzetno važni u vašem životu i od njih zavisi koliko ćete “dobaciti”. Koja je to razlika između želje, rezultata i cilja? Kada ste motivisani za promenu? Kada je cilj jako atraktivan ili bol suviše jaka. Kako da postavite cilj koji će pokrenuti vašu unutrašnju motivaciju? Koji resursi su vam potrebni na putu ostvarenja gde ih možete pronaći i kako aktivirati? Kako se ciljebvi programiraju na različite načine? Ovo su samo su neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor na četvrtom modulu.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako da sebe programirate na uspeh?
• Kako da razlikujete želje, rezultate i ciljeve?
• Kako da pravilno definišete cilj?
• Kako da postavite realne i motivišuće ciljeve?
• Kako da usmerite čula i razvijete fleksibilnost na putu ostvarenja cilja?
• SMART – kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj?
• Šta je Time line ?
• Kako da programirate svoj cilj na vremenskoj liniji?
• Kako da programirate cilj po neuro logičkim nivoima?
• Kako zadržati motivaciju?
• Kako da prevazićete svoje granice i razvijete kreativnost?
• Kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji?
• Kako izgleda Score model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa?

5. Modul – STRATEGIJE KREATIVNOSTI I USPEHA

Peti modul vas vodi prema spoznavanju i razmotavanju sopstvenih strategija. Kako neuspešne strategije da zamenite uspešnim? Na koji način se kreativno pronalazi „win-win“ strategija? Radićete sa poznatom strategijom kreativnosti Volta Diznija i moći je primeniti na svoje lične ciljeve. Pričaćemo o snazi metafora.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako upoznati i optimizovati vlastite strategije?
• Kako primeniti Diznijevu strategiju kreativnosti u radu na ciljevima?
• Kako se radi sa sanjarom, realistom i kritičarom?
• Kako se menja ponašanje u različitim kontekstima?
• Kako kreativno pristupiti situacijama i problemima?
• Kako razviti mogućnosti za nova rešenja?
• Kako se pravi promena u 6 koraka?
• Kako vršimo uticaj na sebe i druge kroz metafore?
• Kako nas oblikuju i šta nam znače?

6. Modul – SISTEMI VREDNOSTI I UVERENJA

Zbog čega ulažete čitavog sebe u nešto što vama znači? Vrednosti su ono što je vama jako važno i u vašoj mapi sveta zauzimaju značajno mesto. Upravo one daju odgovor na pitanje – “Zašto m je to važno?” Vrednosti predstavljaju i kriterijume na osnovu kojih odlučujete. Na šestom modulu napravićete hijerarhiju. Upoznaćete vaša uverenja, vaše istine i stubove vašeg života koja su vodeći su principi i daju značenje, motivaciju i usmerenje vašim životima. Upoznaćete osnovne metaprograme pomoću kojih sortirate informacije i organizujete svoje iskustvo. Oni su preference u razmišljanju. Ono što je windows za kompjuter, to su metaprogrami za vaš um.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Otkrićete šta vas pokreće i šta vam je važno?
• Osvestićete šta je to što vas ograničava da postignete ono što želite?
• Kako da nekorisna uverenja zamenite korisnim?
• Kako da usaglasite svesne namere sa nesvesnim procesima?
• Kako da uskladite različite interese i pravilno postavite prioritete?
• Na koji način da otkrijete uverenja, vrednosti i “programe” po kojima sagovornik donosi odluku?
• Kako prilagoditi svoju komunikaciju, prezentaciju, prodaju ili rukovođenje prema sagovorniku?
• Kako motivisati, nagrađivati, prezentovati?

7. ModulMODELOVANJE LIČNE IZVRSNOSTI I SERTIFIKACIJA

Sedmi modul je predviđen za priču o modelu i modelovanju. Modelovanje se koristi za proučavanje strategija uspešnih profesionalaca, njihovog razmišljanja i načina rada. Naučićete uspešno da “skinete” kroz ponašanje i komunikaciju svoj projekat modelovanja. NLP je baziran na modelovanju vrhunski uspešnih ljudi i iz ovoga nastale su različite NLP tehnike i alati. Kako su postigli uspeh, postali vrhunski u onome što rade, na koji način obavljaju svoj posao? Koji su načini komunikacije sa drugima, šta veruju i kako se motivišu? Naučićete model TOTE i fobia cure.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako modelovati željene veštine?
• Kako vi možete “postati” oni?                                                                                                                                                                                                                  • Kako modelovati željene veštine?
• Kako da promeniti nekorisna ponašanja?
• Kako se primenjuje T.O.T.E.- model?
• Kako integrisati naučene tehnike za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju?
• Na koji način se uklanjaju fobije – Fobia cure?
• Kako da proširite svoju fleksibilnost i kompetenciju?

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:

  1. Obavezno prisustvo svim modulima;
  2. Demonstracija tehnika;
  3. Prezentacija;
  4. Plaćen trening u celosti.

Termini održavanja modula NLP PRACTITIONERA

NLP PRACTITIONER ukupno traje 18 dana kroz 135 sati rada i vežbanja. Realizuje se u 7 modula koji se održavaju jednom mesečno od petka do nedelje.

02. – 04.10.2020. – 1. MODUL NLP PRACTITIONERA ;
23. – 25.10.2020. – 2. MODUL NLP PRACTITIONERA ;
13. – 15.11.2020. – 3. MODUL NLP PRACTITIONERA;
11. – 13.12.2020. – 4. MODUL NLP PRACTITIONERA;
15. – 17.01.2021. – 5. MODUL NLP PRACTITIONERA;                                                                                                                                                               • 12. – 14.02.2021. – 6. MODUL NLP PRACTITIONERA;
• 06. – 07.03.2021.  – 7. MODUL NLP PRACTITIONERA.

Mesto održavanja: Beograd, Univerzitet Metropolitan, petkom 17-21h, vikendom 9 – 17h.

Prijave na trening do 20.09.2020.

Cena i načini plaćanja

Cena treninga iznosi 132.000 dinara. Prisustvo obuci je moguće nakon uplate 30.000 dinara. Plaćanje obuke se može izvršiti u celosti ili u ratama prilikom održavanja modula. Licencirani sertifikat o završenoj obuci se dobija nakon uplate celokunog iznosa.

Prijavom do 31.08.2020. i uplatom avansa 12.000 dinara, ostvarujete popust od 10% na cenu treninga.

Sertifikat

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati se izdaju na engleskom i srpskom jeziku, internacionalno su priznati i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom;
  • NLP Psihoterapeut DVNLPt.