2. Modul – PITANJA – SILA OBLIKOVANJA

Drugi modul rezervisan je za upoznavanje sa preciznim pitanjima koja svaku komunikaciju, sa sobom ili drugima, vode do važnih informacija. Precizna, uticajna, fokusirana i efikasna komunikacija je preduslov ostvarenja optimalnih rezultata i uspeha, naročito u poslu. Naučićete i jezičke obrasce čuvenog Miltona Eriksona. Takođe je veoma važno da umete da uspostavite kvalitetan odnos sa najrazličitijim ličnostima. Fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu. Naučićete kako da precizno i smisleno da dajete i primate feedback i da on bude poklon.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako sa brisanjem, izvrtanjem i generalizacijama – “gluvim telefonima”?
• Kako u svakoj situaciji postavite najpreciznije, suštinsko pitanje?
• Kako razumeti dubinsku strukturu komunikacije?
• Kako prevazići izazovne situacije: reklamacije, konflikte?
• Koja su to sistemska precizna pitanja?
• Koji su osnovni principi uspešne komunikacije u različitim situacijama?
• Kako govorom dopreti do podsvesti?
• Kako da uz pomoć NLP tehnika radite sa nesvesnim umom?
• Kakav je jezik hipnoze?
• Kako uspešno primenjivati Miltonove govorne obrasce?
• Kako postici saglasnost sa sagovornikom?
• Kako primati i davati feedback ili kritiku?
• Kako da feedback bude poklon – kompetentan i podržavajući?

Sertifikat

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt