3. Modul – USMERAVANJE EMOCIJA

Treći modul posvećen je učenju veština prepoznavanja i upravljanja svojim emocijama u stresnim situacijama ili negativnim iskustvima. Naučićete tehnike da upravljate vašim negativnim stanjima i emocijama i donosite svrsishodne odluke u različitim situacijama. Bavićete se različitim karakteristikama svoje ličnosti i postaćete svesni svojih sposobnosti. Naučićete da vi upravlja vašim umom, ne on vama i promenite svoje ponašanje koje nije korisno. Videćete kako se mogu aktivirati određena resursna stanja i imati na raspolaganju kada su vam potrebna. Ciljano ćete upravljati sobom koristeći sopstvene resurse i naučiti kako pomoći drugima u tome.
Pričaćete, učiti, vežbati na ličnom iskustvu:
• Kako da kreirate izvrsna stanja kod sebe i drugih?
• Kako možete da postignete visok učinak?
• Kako da angažujete i koristite svoje resurse i podignete nivo svog učinka?
• Kako pomoći drugima u tome?
• Kako da se lakše nosite sa situacijama u kojima nemate kontrolu?
• Kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt sa korisnim iskustvima i resursima iz prošlosti?
• Kako ojačati unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja?
• Kako aktivirati sopstvene resurse?
• Kako u svakoj situaciji generisati i zadržati jako resursno stanje i novo ponašanje?
• Kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi?
• Kako se kreira promena i neuro logički nivoi promena?
• Kako iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podiže motivaciju?

Sertifikat

Uspešnim završetkom edukacije polaznici će biti sertifikovani kao NLP Practitioner po programu i u ime EANLP (European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin) i IN (International Assosiation of NLP Institutes, Berlin).

Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

– IN – International Association of NLP Institutes;

– EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming;

– SANLP – Srpske Asocijacije Neurolingvističkog programiranja.

Trener edukator

Obuku lično vodi kroz sve module i vežbe dr Vesna Danilovac

  • Internacionalni NLP Master Trener IN, DVNLP, EANLP, SANLP sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.
  • NLPt Psihoterapeut DVNLPt