Šta da radite kada se izgubite na svom životnom putu i ne znate kuda i kako dalje?
Šta vam tu može biti korisno?
Možda da pomoću ŽIVOTNOG KOMPASA, posebnog instrumenta za orijentaciju, proverite na koju stranu sveta bi trebalo da krenete?

Radionica ŠTA POKAZUJE VAŠ ŽIVOTNI KOMPAS, pruža vam mogućnost da utvrdite svoj pravi i željeni put.
Da li znate šta je ŽIVOTNI KOMPAS?
Cilj ove radionice jeste da se upoznate s njim i kako ga možete koristiti u svrhu onoga što želite i krenuli dalje.

Sadržaj radionice:

– Šta čini 4 strane sveta vašeg životnog kompasa?
– Kolika je važnost svake od njih?
– Kojim putem idete u životu?
– Kako se vratiti na pravi put?
– Kako zadržati svoj pravac?
– Šta sa promenama?

Radionica će se održati 9. februara 2022. i biće online, preko Zoom platforme, od 18h do 21h.
Prijave su do 5.2.2022.

Cena je promotivna i iznosi 2000 dinara.

Radionicu vodi dr Vesna Danilovac.