Obradovic Biljana je prisustvovala obuci za QH i njeni saradnici su snimili prilog sa radionice Kvantne harmonizacije (24. i 25.9.16.) koji možete pogledati u nastavku teksta.