Posebne cene paketa NELICENCIRANIH edukacija – 2 edukacije – 5%, 3 edukacije – 10%, 4 edukacije -15%, 5 edukacija – 20%, 6 edukacija – 25% popusta na ukupnu cenu.

03.03.2021.DETOKS DUŠE https://www.vesnadanilovac.com/event/mentalno-emocionalni-detox/

– 17.03.2021.ENERGIJA USPEHAhttps://www.vesnadanilovac.com/event/4538/

– 26.03.2021.NLP MASTER https://www.vesnadanilovac.com/event/1-modul-nlp-mastera-rad-sa-grupama-i-sistemima/.

– 30.03.2021.OBUKA ZA KVANTNU HARMONIZACIJUhttps://www.vesnadanilovac.com/event/4539/

– 02.04.2021. – LICENCIRANA OBUKA ZA PROFESIONALNOG KOUČAhttps://www.vesnadanilovac.com/event/licencirani-trening-i-sertifikat-za-coacha-ici-a/

-24.04.2021. – MIOSTATIK TEST-VAŠ TRENUTAK ISTINE – https://www.vesnadanilovac.com/event/miostatik-test-vas-trenutak-istine-2/