Detoks koučing

Mentalno-Emocionalni Detox koučing je poseban način čišćenja organizma i oslobađanja od potisnutih, nezdravih i toksičnih misli, doživljaja, emocija, limitirajućih uverenja i obrazaca ponašanja. Bolni i neugodni događaji iz prošlosti iza kojih stoje strah, sukobi, nerešeni odnosi, neispunjene želje, osećaj krivice i različite negativne emocinje, mogu i mnogo vremena kasnije uticati na telesne sisteme i postupno u njima izazivati progresivne funkcionalne poremećaje, simptome i fizičku bolest

U procesu detoksikacije nije najvažnije zdravo se hraniti, čistiti telo, voditi brigu o svemu, a pritom nesvesno izbegavati dodir sa dubljim delovima sebe. Potreba za čišćenjem nije samo na fizičkom nivou. Borba sa ustajalim mislima i emocijama koje nanose telesnu štetu može biti razarajuća. Ponekad je potrebnije prednost dati upravo tim delovima, ući dublje u dubinu i suštinu  i očistiti misli i emocije koje imaju snažan uticaj i na naš život i naše zdravlje.

Povremeno ove unutrašnje programske deponije zaslužuju pažnju i potrebno ih je očistiti, organizovati, uravnotežiti, zameniti stare informacije novim – podržavajućim kako bi osoba pronašla sklad sa izvornim delom sebe, ostvarila kvalitetan i ispunjen život u svim aspektima i ostala zdrava.

Emocije poput straha, besa, ljutnje, krivice, tuge i bespomoćnosti su toksične i postaju “unutrašnji neprijatelj” i negativno se odražavaju na naš život. Emocionalni toksini su drugo ime za negativne emocije koje su potisnute u podsvest tokom svih godina života i predstavljaju deponije „bola i otrova duše“ . Utiču na naše zdravlje, doživljaj sveta oko nas, narušavaju naše odnose uništavajući nam dobre i uspešne životne prilike. Kao što je potrebno da pročistimo svoje telo od toksina, tako nam je potrebna i emocionalna detoksikacija duše.

Svaka bolest je poruka duše o delovima nas koje ne volimo i želimo odbaciti, a trebali bismo ih prihvatiti. Simptom i bolest je glasnik šta naša duša želi od nas i trebali bi da zastanemo, osluhnemo simptome i suočimo se sa onim što nikako ne želimo videti u sebi pa to duboko potiskujemo. Taj odbačeni deo nas je „SENKA“. NAJVIŠE NAS BOLI ONO ŠTO NE VIDIMO. Telo nikada nije zdravo ili bolesno, jer u njemu samo dolazi do izražaja informacija svesti. U okruženju primećujemo samo one stvari koje su, na neki način, naša tema, naš problem. Bolest nas samo poziva da pogledamo u pravom smeru.

Artritis i ukočeni zglobovi mogu sugerisati da imamo krute stavove koje teško menjamo i da nam to nije korisno.

Česte glavobolje mogu ukazati da previše „boravimo u glavi“, da sve pokušavamo opravdati i racionalizovati.

Kad razumemo i integrišemo onaj deo sebe koji se „obelodanio“ simptomom, on više nije potreban, gubi svoju funkciju i može se povući. Obolele bolest poziva da stanu u centar vlastitog života sa svim njegovim mogućnostima. Oslobodite energiju zarobljenu u bolesti i unesite je u životni tok i dopustite da se dogodi ono što se mora dogoditi.