Detoks koučing

Čišćenje
mentalno-emocionalnih
toksina podsvesti

Strah, bes, ljutnja, krivica, tuga… su emocionalni toksini. Potiskivanjem u podsvest stvaraju deponije „bola i otrova duše“, utičući na telesne sisteme. Vremenom izazivaju progresivne funkcionalne poremećaje, simptome i fizičku bolest.

Povremeno je potrebno ove unutrašnje deponije očistiti, organizovati, uravnotežiti, zameniti stare informacije novim podržavajućim, kako biste pronašli sklad sa izvornim delom sebe, ostvarili kvalitetan i ispunjen život u svim aspektima i sačuvali zdravlje.

Više o detoks koučingu

Detoks koučing je poseban proces mentalno-emocionalnog čišćenja podsvesti i oslobađanja od potisnutih, nezdravih i toksičnih misli, doživljaja, emocija, iskustava, uverenja i obrazaca ponašanja. Artritis i ukočeni zglobovi ukazuju da imamo krute stavove koje teško menjamo. Česte glavobolje mogu ukazati da previše „boravimo u glavi“, da sve pokušavamo opravdati i racionalizovati. Problemi sa plućima povezani su sa našom slobodom, koža sa našim granicama, karcinom s ljubavlju…

Kada se preporučuje detoks koučing?
  • U otkrivanju psihosomatskih uzroka različitih bolesti i simptoma;
  • Problemima sa spavanjem, ishranom, stresom, anksioznošću, paničnim napadima, fobijama, aktivnostima, energijom, intimnim odnosima, frigidnost, erektilnom disfunkcijom…;
  • Izraženom osećaju besa, agresije, tuge, nerazumevanje, pritiska, frustracije, krivice, neuspešnosti, demotivisanosti, apatije, bespomoćnosti …;
  • Poremećajima ponašanja i komunikacije.
Koje su vaše koristi od detoks koučinga?
  • Otkrivanje i eliminacija psihosomatskih uzroka raznih bolesti i simptoma;
  • Stabilizacija spavanja, emocija, motivacije..;
  • Uspostavljanje normalnog ponašanja i komunikacije.