Terapija

Pomerite se
niste drvo

Spoznaj sebe da
bi spoznao druge

Neurolingvistička terapija (NLPt) omogućava da osoba na brz i efikasan način izađe iz kriznih stanja. Terapeut je fokusiran na klijentovu budućnost, aktiviranje njegovih potencijala i postizanje cilja. Obrađuju se svi aspekti terapijskog procesa: dijagnostika, psihopatologija i posebni formati. Područja kao što su rad s traumama, psihosomatika, fobije, poremećaji raspoloženja, tugovanje, motivacija…

Koje su prednosti i principi NLP terapije?
 • Sistemski pristup, fokus na procesnom nivou ne sadržajnom;
 • Integracija rada na nesvesnom (hipno) i kognitivno-analitičkom pristupu;
 • Celovit pristup, podjednako usmeren na kognitivne, emocionalne i telesne aspekte;
 • Terapija usmerena prema postizanju ciljeva.
Kada se preporučuje NLP terapija?
 • Dublje traume i psihički poremećaji koji se ne mogu rešiti koučingom i nije potrebna medikametozna terapija;
 • Oslobađanje od fobija, anksioznosti, paničnih napada…;
 • Isceljivanje traume i zlostavljanja;
 • Depresivna stanja i tugovanje;
 • Oslobađanje od krivice, straha, srama, ljutnje…;
 • Modifikacija prisilnih radnji ili mišljenja;
 • Rešavanje unutrašnjeg konflikta.
Koje su vaše koristi od NLP terapije?
 • Oslobađanje od negativnih misli, stanja, emocija i iskustava;
 • Osnaživanje i aktiviranje samopouzdanja;
 • Pozitivna motivacija;
 • Poboljšavanje radnih sposobnosti, koncentracije, učenja…;
 • Isceljivanje tugovanja;
 • Pozitivno roditeljstvo, partnetrstvo, odnosi i komunikacija;
 • Promena stavova, ponašanja, uverenja.

Forma terapije u kojoj je svaki učesnik u interakciji s terapeutom i članovima grupe kroz interpersonalno učenje i spoznaju. Terapijska grupa je sigurno mesto gde učesnici istražuju način svog življenja, socijalne interakcije, vrednovanje sebe, bliskost ili distancu između sebe i drugih..? Otvaraju se i prorađuju razne teme: intimnosti, granica, poverenja, strahova, odnosa, samopoštovanja…

Koji je način rada?

Terapeut vodi grupu koja ima 5 - 8 članova. Učesnici su u različitim fazama terapijskog procesa, različitog uzrasta, pola i pridržavaju se pravila grupne terapije (etičnost, poverljivost, iskrenost, podrška i otvorenost).

U međusobnoj razmeni informacija i iskustava uz otvorenu komunikaciju i aktivnu podršku, učite o sebi, svom stavu, ponašanju i tome kako vas drugi doživljavaju. Reakcije članova grupe vam omogućavaju da razumete kakav utisak ostavljate na druge. Dodatna prednost je što ideje, osećanja i kreativnost članova, čine grupu snažnom, podržavajućom i humanom, dajući vam priliku da razgovarate sa sebi sličnima o zajedničkim temama.

Koje su vaše koristi od grupne NLP terapije?
 • Sistem sačinjen od delova – članova grupe od kojih svaki može imati pomoćnu ulogu;
 • Brže, efikasnije, dinamičnije prorađivanje problema;
 • Svi zajednički rade na razumevanju i prevazilaženju problema;
 • Razvijanje osećaja pripadnosti;
 • Doživljaj zadovoljstva davanja i primanja (kontakta i razmene)
 • Otvoreno i iskreno izražavanje emocija prema drugima.
Kada se održava terapija?

Grupa se sastaje dvonedeljno u trajanju od dva sata, sredom od 18h-20h.