Edukacija

učenja i usavršavanja
kroz edukativne treninge uz
dobijanje licenciranih sertifikata

Naši edukativni treninzi su visoko motivacioni, inovativni, iskustveno provereni uz aktivno učešće polaznika u kreativnim radionicama i praktičnoj primeni stečenih znanja i veština putem savremenih načina interaktivnog rada. Vode ih vrhunski stručnjaci sa višedecenijskim trenerskim iskustvima. Programi su usaglašeni sa kurikulima vodećih evropskih asocijacija.

Sertifikovani smo i akreditovani po najvišim evropskim standardima od “International Association of NLP Institutes” – Berlin, “International Association of Coaching Institutes” – Berlin, “Besser-Siegmund Institut” – Hamburg, DVNLP - Deutsche Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren – Berlin i EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming - Berlin.

Akreditacije