Kvantna harmonizacija

Zdravlje je harmonija
bolest je disharmonija

Naučno je i priznata i dokazana metoda, koja podstiče trenutno samoisceljenje, putem čiste svesnosti i metode dve tačke. Rezultat primene ove metode je kvantna transformacija i dovođenje u balans i harmoniju svega u vama (organizma) i oko vas (okruženja). Povećava svesnost i življenje u sadašnjem trenutku.

Završetkom dvodnevnog interaktivnog treninga kvatne harmonizacije i transformacije svaki polaznik naučiće kvantne metode za trenutno isceljenje putem kvantnog skoka. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje, svi ljudi ih mogu naučiti i korisititi u radu na sebi i drugima.

Više o treningu

Trening je podeljen je na dva nivoa: osnovni nivo i ciljani nivo. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo trening. Trener/edukator je dr Vesna Danilovac, NLP terapeut.

Koji su ciljevi treninga?
 • Upoznati i naučiti različite metode kvantne harmonizacije;
 • Savladati i usvojiti veštine širenja svesnosti;
 • Transformacija i harmonizacija ličnih tema i simptomatologije;
 • Praktična primena metoda u radu na: sebi, s drugim ljudima, decom, vezama, finasijama, otklanjanju simptoma, životinjama..i ciljano.
Sadržaj početnog nivoa Kvantne Harmonizacije (QH)
 • Materija i Kvantni talasi;
 • Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
 • Harmonizacija i transformacija organizma;
 • Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
 • Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
 • Uspostavljanje balansa i ravnoteže.

Završetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, emocijama, radu s drugima, na daljinu, emocijama, kućnim ljubimcima, zdravlju…

Sadraj primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije (QH)
 • Intenzivna Kvantna Harmonizacija i definisanje namere;
 • Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje;
 • Harmonizacija emotivnih veza, posla, komunikacije, novca…;
 • Grupna QH i bezuslovna ljubav;
 • “Čista svesnost” zdravlja;
 • Jedinstvo, balans i celovitost.

Premenjenim nivoom dobijate znanja i mogućnosti podsticanja samoisceljenja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Ciljano se radi na različitim temama. Upoznajete načine i tehnike postizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i načine svesnijeg, srećnijeg i zdravijeg življenja.