Ekspertski Koučing

Bez alata,
nema zanata

Ukoliko težite da postanete „ekspert“ i naučite efikasnije alate za dostizanje „majstorstva“ u koučingu ovo je prava edukacija za vas. Nudimo vam jedinstveni trening veština i metoda za rad s ljudima, koji imaju složeniju problematiku i dublje psihičke poremećaje. Program sadrži kompleksnije metode iz NLPt-a, transakcione analize, geštalta… i drugih različitih psihoterapeutskih pravaca. 

O treningu

Trenig se realizuje tokom 10 dana obuke, kroz 5 modula, u ukupnom trajanju od 80 sati, putem prenosa znanja, studija slučaja, radionica i vežbi. Preduslov za pohađanje ove obuke je završena osnovna koučing obuka.

Kome je namenjen trening?
 • Koučevima koji žele dalje da se stručno usavršavaju;
 • Terapeutima za kompleksniji rad s klijentima;
 • Psiholozima, pedagozima, terapeutima koji žele da se bave ekspertskim koučingom;
 • Zaposlenima u ljudskim resursima;
 • Medicinskom osoblju za kompleksniji rad s ljudima.
Sadržaj treninga:

1. Modul – „MAKSIMALAC INTERVENCIJE“

 • MAKSIMALAC ALATI;
 • PERSPEKTIVA OBLAKA;
 • REFLEKSIJA OGLEDALA;
 • TAJNO SKLONIŠTE;
 • NESVESNI ŽIVOTNI PLAN.

2. Modul – „RAD SA UNUTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA“

 • RAD SA UNUTRAŠNJIM DETETOM;
 • TALK SHOW;
 • PART’S PARTY;
 • CHANGE HISTORY „MLAĐEG JA“;
 • TIMELINE KONSTRUKATA.

3. Modul – „TRAUME I SPAS“

 • NAJSIGURNIJE MESTO;
 • RAD SA ŽRTVAMA NASILJA;
 • STOLICA SPASA;
 • KARMIČKA TRAUMA.

4. Modul – „KOKREATORI ZDRAVLJA“

 • RAZGOVOR SA SIMPTOMOM;
 • UNUTRAŠNJI MONITORING ZDRAVLJA;
 • FILM REGENERACIJE ZA DEGENERACIJE;
 • KOKREATORI ZDRAVLJA.

5. Modul – “PUTOVANJE HEROJA”

 • IZAZOV PUTA;
 • PUT ISKUŠENJA;
 • OBAVEZIVANJE;
 • MAČIČNI BEG;
 • PODRŠKA I OSLONAC;
 • PRAG POVRATKA KUĆI;
 • MAJSTORSTVO I SREĆA;
 • KOD NAŠE DUŠE.

Trener/edukator je dr Vesna Danilovac, NLP terapeut.