NLP Master

MAJSTORSKI NLP NIVO
Licencirani trening
EANLP-a i IN-a, Berlin.

Ukoliko želite da dostignete “majstorstvo” u NLP-u i sistemskim pristupom ovladate kompleksnim tehnikama za vrhunsko oblikovanje vašeg života, razvijete i produbite rad sa sistemima i grupama i dostignete nesvesne kompetencije u integraciji i razvoju veština i tehnika naučenih na treningu NLP Practitioner, onda je NLP Master pravi trening za vas. Razvijaju se nove veštine, izučavaju inovativni, kreativni modeli i metode koje vam daju dublje razumevanje principa i metodologije NLP-a. 

Više o treningu

Trening je prema kurikulumu EANLP-a i IN-a. Traje 18 dana i sadrži 135 sati formalne edukacije i vežbe. Realizuje se kroz 7 modula koji se održavaju jednom mesečno. Preduslov za pohađanje Mastera je završen akreditovani NLP Practitioner. Uspešnim završetkom treninga i sertifikacijom, polaznici dobijaju sertifikat NLP Mastera na engleskom i srpskom sa pečatom/licencom:

EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin;
IN – International Association of NLP Institutes, Berlin;
SANLP – Srpska Asocijacija Neuro Lingvističkog Programiranja, Beograd.

Koja je vaša korist od NLP Mastera?
 • Gradite i razvijate vaš prepoznatljivi lični NLP stil;
 • Povezujete i proširujete veštine naučene na NLP Practitioneru;
 • Učite napredne i kompleksne NLP alate razvijajući dalje lične sposobnosti;
 • Razvijate sopstveni i potencijal ljudi sa kojima radite;
 • Produbljujete i osnažujete vezu između misli, emocija i fiziologije;
 • Učite efikasnije napredne jezičke obrasce i modele;
 • Modelujete uspešne;
 • Integrišete lične i profesionalne vizije i ciljeve;
 • Usavršavate strategije i komunikacionu fleksibilnost;
 • Jačate svoj uticaj na sagovornike i okruženje;
 • Reprogramirate blokirajuća lična iskustva i uverenja;
 • Razvijate nove efikasne veštine za rad sa grupama i sistemima;
 • Efikasno inspirišete svoje saradnike;
 • Podižete uticaj i saradnju na viši nivo;
 • Lakše rešavate i prevazilazite teške i problematične situacije;
 • Vešto pregovarate na ekspertskom nivou ‐ učite veoma uverljive govorne obrasce;
 • Razvijate i produbljujete svoje razumevanje za sisteme (Kompanija, tim, porodica…);
 • Kreirate i vodite efikasne sastanke;
 • Postižete ličnu i poslovnu izvrsnost.
NLP tehnike i veštine koje ćete usavršavati
 • Četvorofaktorski TCI model i postulati Ruth Kohn;
 • Satir kategorije;
 • Ekološko – etička upotreba NLP-a;
 • Bihevioralna kompetencija veština na svim nivoima praktičara i mogućnost istovremenog korišćenja nekoliko modela;
 • Model unutrašnjih delova i različite uloge naših konstrukata;
 • Promena obrazaca ponašanja;
 • Izrada individualnih intervencija;
 • Fleksibilnost u radu s vlastitim reprezentativnim sistemom i perceptivnim filterima;
 • Otkrivanje promena unutar logičkih nivoa unutrašnje obrade;
 • Postavljanje ciljeva – kreirajte život kakav želite;
 • Napredne veštine “Rapporta” s pojedincima i grupom;
 • Napredni submodaliteti;
 • Modelovanje i strategije – učiti i „skidati“ od genijalaca;
 • Razvoj svesti;
 • Meta ‐ programi u praksi – saradnici po meri;
 • Napredni Time Line ‐ nalaženje resursa i usidravanje gde su potrebni;
 • Vrednosti i vrednosni sistemi ‐ prepoznavanje i menjanje hijerarhije vrednosti;
 • Terapeutske tehnike i modeli promene;
 • Sleight of Mouth Patterns;
 • Metafore – majstorija fascinacije;
 • Master trance (napredni Milton Model), vođene fantazije;
 • Integrativni NLP modeli: S.C.O.R.E.…;
 • Rad sa uverenjima- identifikacija uverenja, modifikovati limitirajuća uverenja, reimprinting, promena kruga uverenja;
 • Multilevel komunikacija;
 • Pregovarački modeli, konflikt menadžment.
1. Modul - Rad sa grupama i sistemima

Tema modula je rad s grupama i sistemima. Model interakcije orijentisane na temu TCI (Theme Centered Interaction) je koncept ličnog razvoja i rada s grupama. Kreator ovog koncepta je Ruth Cohn, psihoanalitičar i psiholog. TCI nudi sistemski pristup kroz psihodinamiku i grupne – pedagoške procese. Model opisuje četiri faktora koji čine interakciju grupe. Upoznaju se i Satir kategorije, model promene i osnovne slobode Virdžinije Satir. Radiće se i integracija unutrašnjeg tima, efektivna NLP tehnika za integrisanje suprotstavljenih uloga u pojedinim situacijama.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako raditi sa grupama i sistemima?
 • Kako biti sopstveni režiser?
 • Kako biti svesniji sebe i drugih?
 • Kako kreirati i voditi efikasne sastanke?
 • Kako osnažiti autonomiju i ličnu odgovornost u kontaktu s drugima?
 • Kako organizovati sastanke, konferencije i kongrese u duhu saradnje i otvorene komunikacije?
 • Kojih 5 Satir kategorija ponašanja koristimo u stresu?
 • Kako napraviti konsenzus s unutrašnjim timom?
 • Kako da budete dobar komunikator pogledom unutar sebe?
 • Kako upotrebiti pregovaračke veštine između različitih delova vaše ličnosti.
2. Modul - Konflikti i igre

Drugi modul posvećen je konfliktima, igrama odraslih, osnovnim psihičkim strukturama i usmeravanom dijalogu. Nema ličnog rasta i razvoja bez konflikta. Ponašanje u konfliktima povezano je sa osnovnom strukturom ličnosti i strahovima. Dobićete odgovor na pitanje: “Koju igru igraš”? I upoznati “igre odraslih”. Osvestićete vašu osnovnu psihičku strukturu ličnosti i naučiti metodologiju usmeravanog dijaloga.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Koji su tipovi rešavanja konflikta?
 • Kako promeniti nekorisna ponašanja?
 • Kako se radi usmeravani dijalog?
 • Kako rešiti unutrašnje konflikte?
 • Koja je vaša osnovna psihička struktura?
 • Kako komunicirati sa šizoidnom, histeričnom, depresivnom i opsesivnom osnovnom strukturom ličnosti?
 • Kako rešavati i prevazilaziti teške i problematične situacije?
 • Kako prepoznati “Igre odraslih” i ostati izvan njih?
3. Modul - Najefikasniji NLP alati

Treći modul je posvećen odabiru najefikasnijih NLP alata, korišćenju s lakoćom i kompententno kroz specijalna znanja, proširenu praksu i iskustvo. Naučićete 16 grupa pitanja, najvažnijeg koučing instrumenta. Elicitiraćete vrednosti, postavljanjem hijerarhije vrednosti i za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Obrađivaće se lične, profesionalne i Kompanijske vrednosti. Upoznaćete Spiralnu dinamiku i karakteristike njenih nivoa, kroz sisteme vrednosti.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Koji su najefikasniji NLP alati za rad s grupama i pojedincima?
 • Kako se pravi plan moderiranja?
 • Kako promeniti nekorisna ponašanja?
 • Kako pronaći resurse i upotrebite gde su vam potrebni?
 • Kako rešiti probleme koji su uzrok poteškoća pri donošenju odluka?
 • Kako postići resursnije ponašanje u vašem okruženju?
 • Kojih 16 grupa pitanja se postavljaju, kada i s kojim ciljem?
 • Koji su nivoi Spiralne dinamike, njihove vrednosti i karakteristike?
4. Modul - Veštine podizanja uticaja

Na ovom modulu stiču se veštine korišćenja jezika za podizanje moći i uticaja. Razvićete fleksibilnost i naučiti efikasne govorne obrasce koji se koriste kako bi izazvali promenu na neočekivani način. Slight of mouth – obrasci ili “spretna usta” su šokantni i izazivaju različite reakcije slušaoca: konfuziju, humor, ljutnju, prosvetljenje… i trebali bi ih oprezno koristiti s raportom i poštovanjem.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako pomoću naprednih NLP tehnika raditi s nesvesnim umom?
 • Kako izazvati promenu na neočekivan način?
 • Kako da uverite govorom i naprednim govornim obrascima?
 • Kako povećati fleksibilnost u komunikaciji?
 • Kako prevazići izazovne poslovne i privatne situacije?
 • Kako podići svoj uticaj?
5. Modul - Nesvesni procesi upravljanja ponašanjem

Peti modul posvećen je metaprogramima, nesvesnim programima razmišljanja koji utiču na razumevanje, motivaciju, donošenje odluka, zapažanje…Povećaćete svoju fleksibilnost u razmišljanju i delovanju i mogućnostima izbora. Naučićete metaprograme koji usmeravaju vaše mentalne procese i ponašanje. Kako da pokrenete lični rast i razvoj koji je u skladu s vašim unutrašnjim vrednostima i okruženjem? Naučićete da prepoznate ponavljane obrasce, razumete ih i oslobodte se onih koji nisu korisni. Osvestićete vaša iskustva iz prošlosti, koja žive u sadašnjosti, I treba promeniti radi kreiranja budućnosti kakvu želite. Naučićete metodu “The Work”- Byron Kathy.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako postavljati specifična pitanja u otkrivanju metaprograma?
 • Kako različiti metaprogrami utiču jedni na druge?
 • Kako korisno primeniti metaprograme u svakodnevnom životu i rukovođenju?
 • Koji su stilovi ponašanja i kako se grupišu?
 • Kako motivisati druge?
 • Kako se radi “The Work”?
 • Kako vaše vrednosti i uverenja utiču na vaš život i kako ih možete menjati?
 • Koje su strategije za promenu uverenja?
 • Kako izgleda vaša hijerarhija vrednosti – top lista?
 • Kako reprogramirati ličnu istoriju?
 • Kako dostići veću fleksibilnost u razmišljanu, komunikaciji i delovanju?
6. Modul - Modelovanje fascinacije

Upoznaćete proces modelovanja nečijeg ponašanja, strategija i motivacije na kojem se i zasniva NLP. Naučićete da modelujete ljude koji imaju određenu veštinu koju biste vi želeli, šireći svoje kompetencije, modelovati strategije, načine razmišljanja i delovanja.Naučićete SCORE model promene, koji je razvio Robert Dilts. Istraživaćete prošlost, sadašnjost i kreirati novu budućnost pomoću Timeline metode. Timeline daje mogućnost sagledavanja nesvesne strukture individualnog doživljaja vremena i njegovog optimalnog strukturiranja za efektivno upravljanje vremenom, planiranje budućnosti i odmeren odnos prema prevazilaženju prošlosti. Radiće se reprinting i usidravanje nedostajućih resursa na vremenskoj liniji.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Proces modelovanja.
 • Napredne strategije modelovanja.
 • Kako identifikovati veštine za modelovanje?
 • Tehnike za modelovanje bilo koje željene veštine.
 • Kako da definišete “formulu veštine” koju osoba koristi?
 • Kako se reprogramira lična istorija i “srećno detinjstvo”?
 • Kako se radi SCORE?
7. Modul - Integrisanje ličnog majstorstva i sertifikacija

Sedmi modul je predviđen za integraciju naučenih tehnika, modela, alata i veština kako biste postigli uspeh i postali vrhunski „majstor“ onoga što radite.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako integrisati naučeno za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju?
 • Kako vrhusnki stručnjaci obavljaju svoj posao?
 • Koji su načini komunikacije sa drugima, šta veruju i kako se motivišu?
 • Naučićete model TOTE i fobia cure.

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Master sertifikata su:
1.Obavezno prisustvo svim modulima;
2.Priprema i pisanje ličnog rada;
3.Prezentacija;
4.Plaćen trening u celosti.