Zdravstveni koučing

Nema neizlečivih bolesti
ima samo neizlečivih ljudi

Sve bolesti nastaju i nestaju u našoj glavi, narušavanjem ravnoteže svesti. Vaše telo je poligon vašeg uma. Zdravstveni koučing usmeren je prema očuvanju i unapređenju fizičkog, mentalnog, emocionalnog i spiritualnog nivoa organizma.

Svaka emocija ima svoju lokalizaciju u telu, izazivajući disbalans prvo na energetskom, potom na ćelijskom nivou, što rezultira određenom simptomatologijom, koja prelazi u bolest ukoliko se ne razgradi. Bol ili simptom predstavljaju jezik našeg tela, koji nam na taj način govori da bismo trebali prihvatiti i integrisati one delove sebe koje ne volimo i koji nam se ne sviđaju.

Nakon utvrđivanja tačnog uzroka određene simptomatologije on se odmah razgrađuje (wingwave metodom) i nakon toga telo se transformiše i balansira pomoću kvantnih talasa (kvantna harmonizacija).

Više o zdravstvenom koučingu

Preko 90% bolesti je uzrokovano psihosomatskim faktorima. Nerazgrađena, opterećujuća i negativna stanja, doživljaji, emocije, uverenja u vašoj podsvesti predstavljaju “mentalno – emocionalno đubre” i blokiraju protok energije u nekom delu organizma, postepeno izazivajući simptom i bolest. Posebnim testom se utvrđuju tačni uzroci bolesti, sa čime su povezani i koja je efikasna terapija lečenja?

Miostatik “O – ring” testom tačno se utvrđuju uzroci određenih tegoba (psihičkih i fizičkih). Šta je tačan uzrok vaših alergija, paničnih napada, anksioznosti…? Zbog čega imate probleme u odnosima, na poslu, da li je dobar za vas izbor posla, partnera, prijatelja…? Šta uistinu želite, čak i kada to sebi niste spremni priznati?

Kada se preporučuje zdravstveni koučing?
 • Menadžerska bolest;
 • “Burn-out”;
 • Različita simptomatologija i bolesti;
 • Problemi sa spavanjem, ishranom, aktivnostima, energijom, intimnim odnosima, frigidnošću, erektilnom disfunkcijom, ninfomanijom;
 • Problemi sa hormonima, bolna stanja, povrede, krize svesti, krvnim pritiskom…;
 • Otkrivanje tačnih uzroka različitih bolesti i simptoma;
 • Poremećaji ishrane: anoreksija, bulimija, gojaznost;
 • Različite zavisnosti i prekomerna uživanja.
Koje su vaše koristi od zdravstvenog koučinga?
 • Otkrivanje i eliminacija psihosomatskih uzroka bolesti i simptoma;
 • Stabilizacija spavanja, emocija, motivacije, hormona…;
 • Definisanje najbolje terapije;
 • Uspostavljanje balansa i zdravlja.