Kalendar edukacija

OBUKA ZA KVANTNU HARMONIZACIJU – WEBINAR/LIČNO PRISUSTVO OBUCI

11 Jul

NLP PRACTITIONER – 1. Modul – USPEŠNI KOMUNIKACIONI ALATI I VEŠTINE

25 Sep

EKSPERTSKI KOUČING – 1. Modul MAKSIMALAC INTERVENCIJE

03 Oct

LICENCIRANA OBUKA ZA PROFESIONALNOG KOUČA, ICI – PRVI MODUL

16 Oct

NLP PRACTITIONER – 2. Modul – PITANJA – SILA OBLIKOVANJA

23 Oct

EKSPERTSKI KOUČING – 2. Modul – RAD SA UNTRAŠNJIM TIMOM I KONSTRUKTIMA

07 Nov

NLP PRACTITIONER – 3. Modul – USMERAVANJE EMOCIJA

13 Nov

LICENCIRANA OBUKA ZA PROFESIONALNOG KOUČA, ICI – DRUGI MODUL

27 Nov

EKSPERTSKI KOUČING – 3. Modul – TRAUME I SPAS

05 Dec

NLP PRACTITIONER – 4. Modul – CILJEVI – META ŽIVOTA

11 Dec

LICENCIRANA OBUKA ZA PROFESIONALNOG KOUČA, ICI – TREĆI MODUL

18 Dec

EKSPERTSKI KOUČING – 4. Modul – KOKREATORI ZDRAVLJA

23 Jan

LICENCIRANA OBUKA ZA PROFESIONALNOG KOUČA, ICI – ČETVRTI MODUL I SERTIFIKACIJA

29 Jan

NLP PRACTITIONER – 6. Modul – SISTEMI VREDNOSTI I UVERENJA

12 Feb

EKSPERTSKI KOUČING – 5.Modul – PUTOVANJE HEROJA

13 Feb

NLP PRACTITIONER – 7.Modul – MODELOVANJE LIČNE IZVRSNOSTI I SERTIFIKACIJA

06 Mar