Energija uspeha i blagostanja

Upravljanje energijom,
ne vremenom, ključ je
uspeha, zdravlja i sreće

Interaktivan dvodnevni trening dinamike postizanja visokog učinka i potpunog angažovanja ličnih potencijala i energije. Aktiviraćete i osnažiti svoje potencijale i energiju, ukloniti prepreke i postići željene ishode. Upoznaćete principe privlačenja novca i blagostanja.

Koji su ciljevi treninga?
 • Spoznati dinamiku trošenja i obnavljanja lične energije;
 • Naučiti veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije;
 • Kreirati pozitivne rituale;
 • Izrada ličnog plana razvoja;
 • Upoznati energiju novca i blagostanja;
 • Mantra blagostanja;
 • Podići uspešnost u svim sferama života;
 • Naučiti principe privlačenja novca.
Kome je namenjen trening?
 • Menadžerima, sportistima, umetnicima…;
 • Osobama koje žele aktiviranje ličnih potencijala;
 • Unapređenju zdravlja, uspešnost i sreće;
 • Svima koji „izgaraju na poslu“;
 • Mladim ljudima na početku poslovne karijere;
 • Osobama koje rade na ličnom razvoju i postizanju visokih učinaka;
 • Ljudima koji teško ostvaruju svoje ciljeve;
 • Onima koji žele više novca i blagostanja.
Koja znanja stičete na treningu?
 • Uspešne strategije smanjenja uticaja negativnog okruženja;
 • Uspostavljanje balansa duha, uma i tela;
 • Veštine obnavljanja fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne energije;
 • Najvažnije strategije za upravljanje svojom energijom;
 • Moć pozitivnih rituala;
 • Načini privlačenja novca i blagostanja.