JEDINA NAUČNO DOKAZANA COACHING METODA U SVETU
ISO 29993 SERTIFIKOVANA 

U Beogradu će se od 29. septembra – 2. oktobra 2022. održati nova wingwave obuka koju vodi Dr Nada Kaiser. Polaznici se na ovoj edukaciji  osposobljavaju za samostalan rad i dobijaju međunarodno priznati licencirani sertifikat Instituta “Besser-Siegmund” iz Hamburga.

Šta je Wingwave® Coaching?

Wingwave® je trening emocija i najefikasniji način brzog otklanjanja stresa, strahova, mentalnih i emocionalnih blokada i sigurnog postizanja uspeha. Razvija kreativnost, samopouzdanje, mentalne sposobnosti i emocionalnu fleksibilnost putem ciljanog razvoja ličnih resursa. Malom intervencijom dolazi do velikih pomaka u vašem ličnom i profesionalnom razvoju. Polaznici se osposobljavaju za samostalan rad i dobijaju međunarodno priznati sertifikat i članstvo u službenoj organizaciji.

Snažan učinak postiže se osnovnom intervencijom koja izgleda vrlo jednostavno – izazivanjem REM faze (Rapid Eye Movement = brzi pokreti ociju) u budnom stanju, koji se inače odvija samo u noćnoj fazi dubokog sna. Radi se o zaštićenoj metodi koja sadrži izuzetno efikasnu kombinaciju već proverenih postupaka:
– EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – bilateralna stimulacija moždanih hemisfera
– NLP – komunikacijski model koji objašnjava kako doživljavamo stvarnost i kako koristimo jezik
– O-Ring Test – kineziološki test, reakcijama mišića utvrđujemo uzrok neugodne emocije i planiramo proces coachinga

Sadržaj seminara:
– 12 faza Wingwave® intervencije;
– bilateralna stimulacija obe moždane hemisfere prilikom coachinga i samocoachinga;
– kineziološki test (O-Ring Test);
– tehnika vođenja pokreta očiju;
– precizno utvrđivanje stresnog događaja;
– regulisanje i otklanjanje stresa;
– coaching resursa i coaching uverenja;
– prevazilaženje ličnih granica.

Cilj edukacije:

☑️ Osposobiti buduće coacheve da kompetentno primenjuju wingwave® za uspešan rad.

☑️ Omogućiti coachevima rad na svojim temama i osnažiti ih. Osloboditi blokirane potencijale, dodati resurse i pokrenuti uspeh.

☑️ Edukacija osposobljava za samostalnu i uspešnu primenu wingwave® metode u coachingu.

☑️ Po završetku edukacije dobija se akreditovani sertifikat.

☑️ Ovim sertifikatom NLP Practitioneri unaprediće svoju kvalifikaciju i steći pravo na sertirtifikaciju NLC – Coach – Neurolingvistički Coach.

☑️ Metoda je priznata od strane ICF-a kao dodatna metoda za ECTS bodove za produženje licence ICF Coach.

Termini, satnica i mesto održavanja obuke:
– 29.09. – 02.10.2022.

Satnica obuke:

  • 29.09. – 16h do 19h – online zoom
  • 30. 09. i 01.10. – 9h do 17h – uživo
  • 02.10. – 9h – 15h – uživo

Mesto održavanja: Beograd, Čelopečka 10.

Broj mesta je ograničen, prijave su do 20.07.2022.

Sertifikat:

Institut “Besser-Siegmund”, Hamburg.
Materijali koji se dobijaju je skripta sa predavanjima i radionicama i prezentacija.

Investicija potrebna ovu obuku iznosi 850€. Želeći da vam omogućimo što povoljnije uslove za pohađanje Wingwave obuke pripremili smo posebnu ponudu za vas – imate mogućnost da uplatite trening u celosti ili u ratama.

Uplatom od 250€ stičete mogućnost pohađanja obuke. Sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokunog iznosa od 850€.

Završetkom obuke stičete pravo na:

– ličnu prezentaciju na službenoj stranici www.wingwave.com;
– ucešće na međunarodnoj godišnjoj Wingwave® konferenciji u Hamburgu;
– korišćenje interne zone na Wingwave® web stranici, korisnog materijala i power-point prezentacija;
– zajedničku reklamu u odabranim stručnim časopisima.

TRENER EDUKATOR

Dr. Nada Kaiser – psihoterapeut (ECP-europski certifikat za psihoterapiju) s 35-godišnjim iskustvom Life & Business Coach (DVNLP), docent na Univerzitetu u Štuttgartu i Nikaragvi (UCN) i međunarodni edukator.
Obrazovanje:

• Studije socijalne pedagogije s težištem na obrazovanju odraslih
• Studije pedagoške psihologije s težištem na psihijatriji
• Studije pedagodije u zdravstvu
• Nemačka aprobacija za dečiju i mladalačku psihoterapiju
• Doktorske studije psihologije s težištem na NLP-u i coachingu
• Svi stepeni NLP-a i NLPt (DVNLP)
• Wingwave coach i trener
• Transkacijska analiza
• Hipnoterapija
• Psihodrama
• Autogeni trening
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
• Socijalna terapija
• Terapija za zavisnike
• Terapija u zdravstvu s težištem na upravljanju stresom
• Terapija razgovorom po Rogersu

Stručni radovi:

• Doktorska disertacija „NLP u kontekstu sticanja ključnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama“
• „ Rukovodilac kao coach“ Dr. Nada Kaiser, Dr.Albert Nonnemacher