NLP Practitioner

Licencirani trening
EANLP-a i IN-a, Berlin

NLP Practitioner jedan je od najmoćnijih i najkorisnijih razvojnih treninga ličnog rasta i promene. Trening je kojim se kroz kreiranje ličnog iskustva, integrišu efikasni NLP alati i modeli  primenjivi u svim  životnim segmentima. Naučene veštine, strategije i procesi pokreću promenu ponašanja, realizacije ciljeva, značajno unapređenje komunikacije i veći stepen usaglašenosti s drugim ljudima.

Kako je trening kreiran?

Trening je kreiran prema kurikulumu EANLP-a i IN-a, traje 18 dana kroz 135 sati formalne edukacije i vežbi. Realizuje se kroz 7 modula koji se održavaju jednom mesečno. Uspešnim završetkom treninga i sertifikacijom polaznici dobijaju sertifikat NLP Practitioner engleski/srpski sa pečatom/licencom:

EANLP – European Association of Neuro Linguistic Programming, Berlin;
IN – International Association of NLP Institutes, Berlin;
SANLP – Srpska Asocijacija Neuro Lingvističkog Programiranja, Beograd.

Koja je korist od NLP Practitioner-a?
 • Upoznati sopstvene načine razmišljanja, ponašanja i delovanja;
 • Unaprediti sopstvenu komunikaciju s različitim tipovima ljudi;
 • Pravilno postavljanje motivišućih ciljeva i njihova sigurnija relizacija;
 • Lakše razumevanje i prepoznavanje različitih stilova, načina ponašanja i razmišljanja drugih ljudi;
 • Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete;
 • Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa;
 • Izoštravanje čula;
 • Primena NLP veština i alata u ličnom i poslovnom životu, marketingu, prodaji, rešavanju konflikata, pregovaranju i koučingu;
 • Individualni koučing i rad s drugima, kao podrška razvoja;
 • Promena neželjenih obrazaca ponašanja;
 • Rešavanje konfliktnih situacija;
 • Naučićete da budete kouč sebi i drugima, probudite potencijale i podstaknete motivaciju;
 • Podizanje sposobnosti svog tima da bude još uspešniji;
 • Razviti fleksibilnost i razumevanje;
 • Podići uticaj i saradnju u okruženju;
 • Osvešćivanje nesvesnih procesa i ciljano upravljanje;
 • Posmatranje sebe i drugih iz različite perspektive;
 • Izgraditi odličan kontakt i poverenje s kolegama, saradnicima i klijentima;
 • Razvijanje uspešnih strategija.
1. Modul – Uspešni komunikacioni alati i veštine

Namenjen je unapređenju veština komunikacije i kako da u svakom trenutku budete usaglašeni s onim što radite i govorite – kongruentni. Da li postoji realnost i koji su to NLP aksiomi? Upoznaćete načine efektivnije komunikacije i razvijanja veštine svog uticaja na druge. Izoštrićete čula i lakše uspostaviti “most poverenja” u komunikaciji s okruženjem. Saznaćete šta pravi “barijere” u komunikaciji i zbog čega se ne razumemo?

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Koji su konstruktivni koncepti i aksiomi NLP-a?
 • Kako je NLP nauka uspeha i koji su stubovi uspeha?
 • Značaj i uticaj čula u komunikaciji?
 • Kako uspostaviti “most poverenja i razumevanja” i optimalan kontakt s drugom osobom?
 • Kako oponašanjem preuzeti vođenje komunikacije i razviti veštine brze usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima?
 • Kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata?
 • Kako čitati i tumačiti neverbalne signale drugih i koristiti za unapređenje komunikacije?
 • Kako prepoznati i koristiti komunikativni ”kanal” sagovornika?
 • Kako prepoznati i proceniti različite komunikativne tipove?
 • Kako skloniti barijere u komunikaciji?
2. Modul - Pitanja - Sila oblikovanja

Upoznavanje preciznih pitanja elemenata Meta modela za dobijanje izostavljenih, izbrisanih i važnih informacija. Precizna, uticajna, fokusirana i efikasna komunikacija je preduslov ostvarenja optimalnih rezultata i uspeha, naročito u poslu. Naučićete jezičke obrasce čuvenog Miltona Eriksona i uspostaviti kvalitetan odnos s najrazličitijim ljudima. Kako se ulazi u stanje transa i hipnoze? Značaj fleksibilnost u odnosu i sposobnost da primenite razne strategije, su samo neki od elemenata ovog seta metoda koji ćete obraditi kroz praksu. Naučićete da precizno i smisleno dajete i primate feedback i da on bude poklon.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako s brisanjem, izvrtanjem i generalizacijama – “gluvim telefonima”?
 • Kako u svakoj situaciji postaviti najpreciznije, suštinsko pitanje?
 • Kako razumeti dubinsku strukturu komunikacije?
 • Kako prevazići izazovne situacije: reklamacije, konflikte?
 • Koja su sistemska precizna pitanja?
 • Koji su osnovni principi uspešne komunikacije u različitim situacijama?
 • Kako govorom dopreti do podsvesti sagovornika?
 • Kako uz pomoć NLP tehnika radite s nesvesnim umom?
 • Kakav je jezik hipnoze?
 • Kako uspešno primenjivati Miltonove govorne obrasce?
 • Kako postici saglasnost sa sagovornikom?
 • Kako primati i davati feedback ili kritiku?
 • Kako da feedback bude poklon – kompetentan i podržavajući?
3. Modul - Usmeravanje emocija

Posvećen je učenju veština prepoznavanja i upravljanja svojim emocijama u stresnim situacijama ili negativnim iskustvima. Naučićete tehnike da upravljate vašim negativnim stanjima i emocijama i donosite svrsishodne odluke u različitim situacijama. Bavićete se različitim karakteristikama svoje ličnosti i postaćete svesni svojih sposobnosti. Naučićete da vi upravlja vašim umom, ne on vama i promenite svoja nekorisna ponašanja. Otkrićete kako se mogu aktivirati određena resursna stanja i imati ih na raspolaganju kada su vam potrebna. Ciljano ćete upravljati sobom, koristeći sopstvene resurse i naučiti kako pomoći drugima u tome. Šta su NLN (Neuro Logički NIvoi) i kakva je njihiva uloga u promenama?

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako da kreirate željena i izvrsna stanja kod sebe i drugih?
 • Kako možete da postignete visok učinak?
 • Kako da angažujete i koristite svoje resurse i podignete nivo svog učinka?
 • Kako da pomognete drugima u tome?
 • Kako da se lakše nosite sa situacijama u kojima “gubite” kontrolu?
 • Kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt sa korisnim iskustvima i resursima iz prošlosti?
 • Kako ojačati unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja?
 • Kako aktivirati sopstvene resurse?
 • Kako u svakoj situaciji generisati i zadržati jako resursno stanje i novo ponašanje?
 • Kako postići promenu i na kom nivou je potrebno raditi?
 • Kako se kreira promena i neuro logički nivoi promena?
 • Kako iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podiže motivaciju?
4. Modul - Ciljevi - Meta života

“Šta god verovali da možete ili ne možete, u pravu ste.” Henry Ford
Četvrti modul je posvećen pravilnom postavljanju ciljeva i praćenju njihove realizacije. Ciljevi su izuzetno važni u vašem životu i od njih zavisi koliko ćete “dobaciti”. Koja je to razlika između želje, rezultata i cilja? Kada ste motivisani za promenu? Kada je cilj jako atraktivan ili bol suviše jaka? SMART – metoda definisanja cilja. Kako da postavite cilj koji će pokrenuti vašu unutrašnju motivaciju? Koji resursi su vam potrebni na putu ostvarenja gde ih možete pronaći i kako aktivirati? Kako se ciljevi programiraju na različite načine na vremenskoj liniji i NLN nivoima? Šta je čankovanje?

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako da sebe programirate za uspeh?
 • Kako da razlikujete želje, rezultate i ciljeve?
 • Kako da pravilno definišete cilj?
 • Kako da postavite realne i motivišuće ciljeve?
 • Kako da usmerite čula i razvijete fleksibilnost na putu ostvarenja cilja?
 • SMART – kako prepoznati i definisati lični i profesionalni cilj i način kako ga postići cilj?
 • Šta je Timeline – vremenska linija ?
 • Kako da programirate svoj cilj na vremenskoj liniji?
 • Kako da programirate cilj po Neuro Logičkim Nivoima?
 • Kako zadržati motivaciju?
 • Kako da prevazićete svoje granice i razvijete kreativnost?
 • Kako model promene nivoa apstrakcije (chunking) može biti uspešan u pregovaranju, prodaji, motivaciji i prezentaciji?
 • Kako izgleda Score model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa?
5. Modul - Strategije kreativnosti i uspeha

Peti modul vas vodi prema spoznavanju i razmotavanju sopstvenih strategija. Kako neuspešne strategije da zamenite uspešnim? Na koji način se kreativno pronalazi „win-win“ strategija? Radićete s poznatom strategijom kreativnosti Volta Diznija i moći je primeniti na svoje lične ciljeve. Pričaćemo o snazi metafora.Koliku promenu možemo postići reframingom – stavljanjem stvari u drugi kontekst. Kako se radi reframing u 6 koraka za promenu nekorisnog ponašanja?

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako upoznati i optimizovati vlastite strategije?
 • Kako primeniti Diznijevu strategiju kreativnosti u radu na ciljevima?
 • Kako se radi sa sanjarom, realistom i kritičarom?
 • Kako se menja ponašanje u različitim kontekstima?
 • Kako kreativno pristupiti situacijama i problemima?
 • Kako razviti mogućnosti za nova rešenja?
 • Kako se pravi promena u 6 koraka?
 • Kako vršimo uticaj na sebe i druge kroz metafore?
 • Kako nas oblikuju i šta nam znače?
6. Modul - Sistemi vrednosti i uverenja

Zbog čega ulažete čitavog sebe u nešto što vama znači? Vrednosti su ono što je vama jako važno i u vašoj mapi sveta zauzimaju značajno mesto. Upravo one daju odgovor na pitanje – “Zašto mi je to važno?” Vrednosti predstavljaju i kriterijume na osnovu kojih odlučujete. Otkrićete hijerarhiju vaših vrednosti. Upoznaćete vaša uverenja, vaše istine i stubove, koji su vodeći principi i daju značenje, motivaciju i usmerenje vašim životima. Naučićete osnovne metaprograme pomoću kojih sortirate informacije i organizujete svoje iskustvo. Oni su preference u razmišljanju. Ono što je windows za kompjuter, to su metaprogrami za vaš um.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Otkrićete šta vas pokreće i šta vam je važno?
 • Kako definišete svoje kriterijume?
 • Osvestićete šta je to što vas ograničava da postignete ono što želite?
 • Kako da nekorisna uverenja zamenite korisnim?
 • Kako da usaglasite svesne namere sa nesvesnim procesima?
 • Kako da uskladite različite interese i pravilno postavite prioritete?
 • Na koji način da otkrijete uverenja, vrednosti i “programe” po kojima sagovornik donosi odluku?
 • Kako prilagoditi svoju komunikaciju, prezentaciju, prodaju ili rukovođenje prema sagovorniku?
 • Kako motivisati, nagrađivati, prezentovati?
7. Modul - Modelovanje lične izvrsnosti i sertifikacija

Sedmi modul je predviđen za priču o modelu i modelovanju. Modelovanje se koristi za proučavanje strategija uspešnih profesionalaca, njihovog razmišljanja i načina rada. Naučićete uspešno da “skinete” kroz ponašanje i komunikaciju svoj projekat modelovanja. NLP je baziran na modelovanju vrhunski uspešnih ljudi i iz ovoga su nastale različite NLP tehnike i alati. Kako su postigli uspeh, postali vrhunski u onome što rade, na koji način obavljaju svoj posao? Koji su načini komunikacije sa drugima, šta veruju i kako se motivišu? Naučićete TOTE model i načine rada sa fobijama – fobia cure.

O ovome ćete učiti, pričati i vežbati na ličnom iskustvu:

 • Kako modelovati željene veštine?
 • Kako vi možete “postati” oni?
 • Kako modelovati željene veštine?
 • Kako da promeniti nekorisna ponašanja?
 • Kako se primenjuje T.O.T.E.- model?
 • Kako integrisati naučene tehnike za profesionalni rad na promeni i ličnom razvoju?
 • Na koji način se uklanjaju fobije – Fobia cure?
 • Kako da proširite svoju fleksibilnost i kompetenciju?

SERTIFIKACIJA – Preduslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:
1. Obavezno prisustvo svim modulima;
2. Demonstracija tehnika;
3. Prezentacija;
4. Plaćen trening u celosti.