NLP

NLP (Neuro Lingvističko Programiranje) je komunikacioni  model uspešnosti  baziran na subjektivnom proučavanju jezika, komunikacije, lične promene i usavršavanja.  Kreiran je  posmatranjem i proučavanjem uspešnih ljudi i modeliranjem njihovih razmišljanjima, osećanja,  komunikacije i ponašanja, kojima oni postižu vrhunske rezultate. Proučava  primenu različitih tehnika za unapređenje komunikacije, promene ponašanja i ostvarenje ciljeva. NLP vam omogućava da imate pristup izvanrednim sposobnostima i aktivnostima uz  postizanja lične izvrsnosti na svim poljima.

  • Opisuje bitne procese i načine na koji ljudi opažaju svet oko sebe;
  • Povećava lične potencijale;
  • Utvrđuje načine na koji svako od nas može postići uspeh;
  • Pomaže da uspešnije komunicirate;
  • Usmerava  na cilj i rešenje;
  • Lakše  prepoznajete nove, uspešnije pristupe i mogućnosti promena;
  • Pomaže da se suočite sa izazovima i iskoristite za lični i poslovni rast.

 

Svi nivoi naših treninga su akreditovani i realizuju se prema kurikulima vodećih  evropskih NLP institucija i asocijacija. Naši NLP Treneri su među vodećim u Evropi, sa tridesetogodišnjim iskustvom. Sertifikati koji se dobijaju priznati su u celom svetu i overeni pečatima internacionalnih asocijacija:

 

nlp communication
nlp practitioner
nlp master
nlp trener