Mnogi NLP treneri u Srbiji su izgubili licence vrlo uglednih međunarodnih organizacija za koje su bili akreditovani.
Medjutim o tome se ne priča.

Pišem ovo da bih informisala sve vas koji imate ili želite da završite NLP obuku ili obuku za kouča.
Kako da budete sigurni da je edukaciju na koju želite da krenete akreditovana i da ćete dobiti Sertifikate koji su međunarodno priznati?

✅1. Markica/pečat/žig međunarodne organizacije su sa vašim brojem licence.
Ukoliko na sertifikatu, ma koliko on bio lepo dizajniran, imate samo logo, markicu, pečat bez broja, to nije licencirano i priznato.
✅2. Trener koji vas edukuje trebalo bi da bude na sajtu licenciranih trenera međunarodne organizacije u čije ima daje licence. To je potvrda njegove akreditacije i kompetentnosti i da radi po akreditovanom programu.
Ukoliko nije na spisku, nije licenciran ni on ni sertifikati koje izdaje.
✅3. Vaši podaci bi trebali biti na sajtu međunarodne organizacije čiji Sertifikat ste dobili kada završite edukaciju.
✅4. Licencirana obuka ima svoju cenu definisanu od međunarodne organizacije u čije ime trener akredituje.
Visoka cena obuke koju drže neki treneri, a ne izdaju licencu, nije garancija da je akreditovana.
✅Pitajte pre nego što nešto odlučite, platite i krenete da vam pojasne sve do kraja i daju odgovore na sva pitanja! Često se nešto prećuti, ne kaže, podrazumeva….
✅Napisala sam ovaj tekst, jer mi se javilo dosta ljudi koji su završili obuku za NLP ili kouča, skupo je platili misleći da je licencirana i na kraju obuke su saznali da nije. Jednostavno bili su prevareni! Marketing je čudo!

Nisu u mogućnosti da upišu NLP Master ili obuku za kouča, jer sertifikat NLP PRACTITIONERA nije sertifikovan i time ni priznat od internacionalnih organizacija čiji sam akreditovani trener. Potrebno je da prodju resertifikaciju ili pohađaju kod mene ponovo obuku za licenciranog ICI coacha.

Delite ovo da što više ljudi vidi. Hvala.