PROGRAM TRENINGA KVANTNE HARMONIZACIJE

 Kvantne metode za harmonizovanje

Različite kvantne metode su naučno dokazane i priznate. Njihovom primenom podstiče se trenutno samoisceljenje i vraćanje harmonije putem kvantnih talasa i kvantnog skoka. Zdravlje je harmonija. Bolest je disharmonija. Metode su širenja čiste svesnosti. Zasnovane su na povezanosti starih spiritualnih učenja – metodi dve tačke i savremene nauke – kvantne fizike i psihologije, iz stanja čiste svesti. Usavršavali su ih dr Ričard Bartlet, dr Frank Kinslow i Andrew Blake. Kvantni talasi iniciraju trenutne, velike pozitivne promene, harmonizacije i transformacije, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.

Koji su ciljevi treninga?

1. Upoznati i naučiti različite metode kvantne harmonizacije;

2. Savladati i usvojiti veštine širenja svesnosti;
3. Transformacija i harmonizacija ličnih tema i simptomatologije;
4. Praktična primena metoda u radu na: sebi, sa drugim ljudima, decom, vezama, finasijama, otklanjanju simptoma, životinjama..i ciljano.

Učenje veština čiste svesnosti i praktična primena metode dve tačke i univerzalne ljubavi je osnova Kvantne Harmonizacije (QH). Trening je interaktivan i kroz grupni rad svaki polaznik iskustveno spozna stanje čiste svesnosti i načine brze harmonizacije i transformacije primenjive na: organizam, posao, veze, finansije, uverenja, različitu simptomatologiju, odnose sa drugim ljudima, …. Tehnike su za balansiranja mentalnog, fizičkog, emocionalnog i spiritualnog nivoa organizma. Stvaraju trenutne uslove za isceljenje na kvantnom nivou. Lako se primenjuju, ne zahtevaju predznanje i svi ljudi ih mogu naučiti i korisitit u praksi. QH ne deluje samo na osobu kojoj se radi tretman već i na onoga ko radi.

Programi treninga

Trening Kvantne harmonizacije podeljen je na dva nivoa i traje dva dana. Ličnim izborom možete završiti samo prvi nivo ili proći ceo dvodnevni trening.

 1. Početni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – prvi nivo:• Materija i Kvantni talasi;
  • Metoda dve tačke i energija čiste svesnosti;
  • Harmonizacija i transformacija organizma;
  • Primena QH u radu na sebi, drugim ljudima i daljinu;
  • Transformacija različite simptomatologije (bol, strahovi, blokade..);
 • Uspostavljanje balansa i ravnoteže
 • Završetkom prvog nivoa ovladaćete tehnikama primene Kvantne Harmonizacije u radu na sebi, emocijama,  radu sa drugima i na daljinu.                                                                                                                                                                               

2. Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije (QH) – drugi nivo:

• Intenzivna Kvantna Harmonizacija
• Ciljana Kvantna Harmonizacija i blagostanje
• Harmonizacija emotivnih veza, posla, komunikacije..
• Grupna QH
• “Čista svesnost” zdravlja
• Jedinstvo, balans i celovitostDrugim nivo dobijate znanja i mogućnosti isceljenja dubljih nivoa putem Kvantne Harmonizacije. Ciljano se radi na različitim temama. Upoznajete načine i tehnike postizanja blagostanja, harmonizovanja odnosa i komunikacije i načine svesnijeg, srećnijeg i zdravijeg življenja.

 
Termini, mesto, cena, prijave za prvi i drugi nivo:

 • Subota –  12.09.2020. – 09.30h do 16.00h. –  Pocetni nivo Kvantne Harmonizacije
  • Nedelja – 13.09.2020. – 09.30h do 16.00h. –  Primenjeni nivo Kvantne Harmonizacije

Mesto održavanja:  Beograd, Univerzitet Metropolitan, Tadeuša Košćuška 63.

Cena

Ukoliko se prijavite za oba nivoa dobijate popust i oba nivoa  treninga po ceni od 10.000,00 dinara.

Svaki pojedinačni nivo treninga iznosi 6000,00 dinara.

Rezervacija mesta se vrši uplatom avansa od 3000,00 dinara za svaki nivo.

Učesnici dobijaju skriptu koja sadrži teoriju i radionice, kao i sertifikat.

Trener edukator:

dr Vesna Danilovac