KO NAS LAŽE… UM ILI TELO?

Šta je prava istina? Da li želite svoj trenutak istine i da saznate koji je posao najbolji za vas, da li je lek koji pijete delotvoran, imate li neka blokade, koji su pravi uzroci vaših strahova, panike, besa, anksioznosti…?

UM ĆE REĆI JEDNO, TELO DRUGO.

Kome verovati?

Um je manipulativan, TELO GOVORI ISTINU i njemu bi trebalo verovati.

Naša podsvest je naša baza podataka, naš hard disk i u njoj je memorisano sve što smo preživeli i imali kao sopstveno iskustvo.

Podsvest tačno i nepogrešivo zna šta je naša prava istina?

Šta je s čim povezano i uzrok čega?

Šta je za nas dobro ili loše?

Koji ljudi, događaji, situacije i odnosi su nam stresni?

Miostatik test je neinvazivna dijagnostičko – terapeutska metoda. Preko pedeset godina koristi se u praksi i naučno je priznat. Tvorac ovog testa je akupunkturolog Yoshiaki Omura, koji je dugogodišnjim istraživanjima veze između jačine stiska prstiju ruke i cirkulacije krvi u neokorteksu mozga, razvio dijagnostičku metodu pod nazivom „bi-digitalni O Ring test“, koji se naziva i miostatskim testom

Naša podsvest je naš veliki hard disk. U njoj se nalazi sve preživljeno i nepogrešivo zna šta je naša prava istina, šta je sa čim povezano i uzrok čega, šta je za nas dobro ili loše… Ove informacije nam nisu dostupne na svesnom nivou. Međutim , mi ipak možemo doći do njih, i to na samo jedan način – koristeći ovaj kineziološki mišićni test. On nas nepogrešivo, poput kompasa, vodi do cilja. Pomoću njega dobijamo precizne odgovore šta su tačni uzroci naših bolesti, simptoma, blokada, da li je neki organ oboleo, da li je lek koji koristimo dobar za nas….

Cilj radionice?

  • Naučiti kako se radi Miostatik test sa drugom osobom i na sebi;
  • Načini primene i ciljano testiranje;
  • Naučiti samotestiranje podsvesti;
  • Dijagnostikovanje i provera terapije – pregled tela;
  • Testiranje procesa i izjava;
  • Rad sa decom i životinjama.

 Primena Miostatik testa?

–  rana dijagnostika oboljenja i poremećaja rada organa

–  utvrđivanje stresornih faktora (posao, veza, novac…)

–  nalaženje negativnih uverenja
–  otkrivanje uzroka: oboljenja, strahova, negativnih stanja, fobija, panike…
–  određivanje optimalne individualne doze i testiranje interakcije lekova za lečenje
–  detekcija alergija i (inhalatorni, nutritivni i kontaktni alergeni);
–  intolerancija na hranu i napitke

–  detekcija  i lokalizaciji patoloških promena u organizmu (virusa, bakterija itd

–  detekcija i lokalizacija toksina u organizmu (Autizam, Alzheimer, MS, maligna oboljenja, reumatska oboljenja, endokrina oboljenja, sterilitet…);
– detekcija toksina u okruženju osobe ( stan, hrana, garderoba, šminka, farbe ze kosu, dečije igračke…);
– detekciai i procena uticaja na zdravlje nejonizujućih zračenja, zračenja u okruženju, stanu, radnom mestu

–  zračenje mobilnih telefona, kompjutera, raznih elektronskih uređaja

Ovaj test ima dvostruku vrednost, terapeutu ukazuje pravi smer za utvrđivanje tačnog uzroka nekog problema ili ukazuje na pravo rešenje. Osobi sa kojom se radi ukazuje šta je to u njenoj podsvesti zbog čega nailazi stalno na slične probleme.Snaga mišića prstiju odražava promenu aktivnosti u neokorteksu, odnosno promenu nivoa energije u telu.Tokom pregleda menja se mišićna snaga u zavisnosti od informacija koje se dobijaju iz elektromagnetnog polja pacijenta. Mehanizam se zasniva na promeni mišićne snage, koja se menja zbog promene aktivnosti enzima u mozgu.

Termin, satnica, mesto održavanja i investicija?

  • 17.12. 2022. od 09:30h do 16:00h;
  • Beograd, Cetinjska 4;

Investicija za ovu obuku je 7000 dinara. Rezervacija mesta se vrši uplatom avansa od 3000 dinara.

Trener edukator: dr Vesna Danilovac