Bila mi je posebna čast i zadovoljstvo da budem asistent – koterapeut na modulu koji je vodila Dipl. Psih. Birgit Bader, prve godine edukacije, druge generacije za NLPt savetnika. Birgit spada među vodeće nemačke psihologe i psihoterapeute i 25 godina je predsednica DVNLPt. Dr Nada Kaiser je organizator ove edukacije na kojoj su se našli polaznici iz čitavog regiona. Dobra atmosfera, radionice, more, učenje i druženje povezali su sve učesnike koji su na kraju poneli dobar osećaj sa ovog četverodnevnog rada od 6.-9.6.18. Edukacija se nastavlja u septembru.