Održana je još jedna obuka za učenje moćne dijagnostičke metode, miostatskog „O“ ring testa. Učesnici su saznali pravu istinu o sebi. Šta je stresno za njih, da li je njihov izbor posla, partnera pravi…Koji lek je dobar za terapiju, koja hrana, piće, krema…? Kakva uverenja imaju o novcu? Bilo je mnogo iznenadjenja!